22 mar 2016 06:00

22 mar 2016 06:00

"Hoppas att mitt förslag blir av"

MARIESTAD: Tummen upp för medborgaridé

Alla vet hur krångligt det kan vara att dra på sig badkläderna insvept i en handduk.
Lösningen: En omklädningshytt på stranden.

Det är i alla fall vad Mariestadsbon Ann-Charlotte Sjöblom Calson hoppas ska bli verklighet på Ekuddens strandbad inom en inte allför avlägsen framtid.

– Jag kom på idén förra sommaren när jag var på Ekudden och badade. Det är inte alltid så bekvämt att byta om på stranden. Risken finns ju att man gör sig skyldig till förargelseväckande beteende, säger Ann-Charlotte.

”Bra besöksmål”

I Mariestads kommun ges invånarna möjlighet att inkomma med förslag till förbättringar. Och det är precis vad Ann-Charlotte gjort. I ett medborgarförslag framför hon önskemål om att det byggs omklädningshytter och utedusch vid strandbadet.

Förslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen, som i sin bedömning kommit fram till att ”förslaget är bra och ligger i linje med kommunens fokusområde att vara ett bra besöksmål”.

Även politikerna gör tummen upp. I veckan gav tekniska nämnden uppdrag till förvaltningen att tillsammans med utvecklingsenheten ta fram en plan för gestaltning, kostnad och finansiering. När underlaget är klart ska ärendet återkopplas till nämnden.

– Vi är positiva till idén, men först måste det tas fram ett kostnadsförslag. Det finns inga medel avsatta i budgeten och jag har svårt att se att det kommer till stånd under året, säger Björn Nilsson (S), ledamot i nämnden.

Ann-Charlotte Sjöblom Calson håller tummarna.

– Det vore jätteroligt om det blir av. För något år sedan byggdes det ju en ramp på strandbadet. Omklädningshytter och utedusch skulle göra badet ännu bättre.

Det är i alla fall vad Mariestadsbon Ann-Charlotte Sjöblom Calson hoppas ska bli verklighet på Ekuddens strandbad inom en inte allför avlägsen framtid.

– Jag kom på idén förra sommaren när jag var på Ekudden och badade. Det är inte alltid så bekvämt att byta om på stranden. Risken finns ju att man gör sig skyldig till förargelseväckande beteende, säger Ann-Charlotte.

”Bra besöksmål”

I Mariestads kommun ges invånarna möjlighet att inkomma med förslag till förbättringar. Och det är precis vad Ann-Charlotte gjort. I ett medborgarförslag framför hon önskemål om att det byggs omklädningshytter och utedusch vid strandbadet.

Förslaget har överlämnats till tekniska förvaltningen, som i sin bedömning kommit fram till att ”förslaget är bra och ligger i linje med kommunens fokusområde att vara ett bra besöksmål”.

Även politikerna gör tummen upp. I veckan gav tekniska nämnden uppdrag till förvaltningen att tillsammans med utvecklingsenheten ta fram en plan för gestaltning, kostnad och finansiering. När underlaget är klart ska ärendet återkopplas till nämnden.

– Vi är positiva till idén, men först måste det tas fram ett kostnadsförslag. Det finns inga medel avsatta i budgeten och jag har svårt att se att det kommer till stånd under året, säger Björn Nilsson (S), ledamot i nämnden.

Ann-Charlotte Sjöblom Calson håller tummarna.

– Det vore jätteroligt om det blir av. För något år sedan byggdes det ju en ramp på strandbadet. Omklädningshytter och utedusch skulle göra badet ännu bättre.