21 mar 2016 15:37

21 mar 2016 15:37

Mer grön rehabilitering i Skaraborg

SKARABORG: Projekt för patienter med lättare psykisk ohälsa

Patienter i Skaraborg ska få större möjligheter till grön rehabilitering.
– Vi vill gärna titta närmare på det, säger Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regionen satsar tio miljoner under två år för att utveckla den gröna rehabiliteringen. Skaraborgs del är knappt 1,7 miljoner kronor och de går till ett projekt där patienter med lättare psykisk ohälsa får arbetsrelaterad rehab i trädgårds- och lantbruksmiljö.

– Under 14 veckor är deltagarna på gården tre förmiddagar i veckan. Det finns behandlande personal med hela tiden, säger Elisabeth Wahlgren som driver gården, utanför Lidköping, där projektet ska bedrivas.

Stadsnära trädgård

När de 14 veckorna har gått finns det en möjlighet att vara ytterligare några veckor på en så kallad stadsnära lantgård.

– Det är samma koncept med arbetet sker med handledare.

Projektet är en samverkan mellan olika organisationer och Skaraborgsinstitutet är ansvarigt.

– Vi gör en utvärdering när projektet är klart, men det gäller att hitta något för alla människor och det här är intressant, säger Gunilla Druve Jansson.

Nämnden har svarat på brevet från östra patientnämnden om de långa väntetiderna på barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

– På något sätt måste vi minska inflödet. Regionens psykiatriberedning kommer snart med ett förslag om hur den första linjens psykiatrivård ska stärkas så att fler kan få hjälp på den nivån.

Nämnden har fördelat pengar till ett projekt som ska minska sjukskrivningarna i Tidaholms kommun. Just Tidaholm är en av få kommuner i Skaraborg som kan visa upp ett minskande sjukskrivningstal.

– Sjukskrivningar är en problematik som ökar. Vi trodde att de gick ned, men nu verkar det som de börjar vända uppåt igen.

Regionen satsar tio miljoner under två år för att utveckla den gröna rehabiliteringen. Skaraborgs del är knappt 1,7 miljoner kronor och de går till ett projekt där patienter med lättare psykisk ohälsa får arbetsrelaterad rehab i trädgårds- och lantbruksmiljö.

– Under 14 veckor är deltagarna på gården tre förmiddagar i veckan. Det finns behandlande personal med hela tiden, säger Elisabeth Wahlgren som driver gården, utanför Lidköping, där projektet ska bedrivas.

Stadsnära trädgård

När de 14 veckorna har gått finns det en möjlighet att vara ytterligare några veckor på en så kallad stadsnära lantgård.

– Det är samma koncept med arbetet sker med handledare.

Projektet är en samverkan mellan olika organisationer och Skaraborgsinstitutet är ansvarigt.

– Vi gör en utvärdering när projektet är klart, men det gäller att hitta något för alla människor och det här är intressant, säger Gunilla Druve Jansson.

Nämnden har svarat på brevet från östra patientnämnden om de långa väntetiderna på barn- och ungdomspsykiatrin, Bup.

– På något sätt måste vi minska inflödet. Regionens psykiatriberedning kommer snart med ett förslag om hur den första linjens psykiatrivård ska stärkas så att fler kan få hjälp på den nivån.

Nämnden har fördelat pengar till ett projekt som ska minska sjukskrivningarna i Tidaholms kommun. Just Tidaholm är en av få kommuner i Skaraborg som kan visa upp ett minskande sjukskrivningstal.

– Sjukskrivningar är en problematik som ökar. Vi trodde att de gick ned, men nu verkar det som de börjar vända uppåt igen.