21 mar 2016 14:59

21 mar 2016 14:59

Invald i Odd Fellow-toppen

MARIESTAD

Anders Eklind, från Mariestad, blev i helgen invald i Odd Fellows ordensledning.
– Det känns hedrande och spännande, säger Anders Eklind.

Under helgen höll Odd Fellow ett storlogemöte i Arlanda med sammanlagt 480 deltagare. Drygt 370 personer var röstberättigad och de representerade, bland annat logerna i landet.

Anders Eklind blev vald till Broder Vice Storsire i Odd Fellow-orden och det innebär att han fått en plats i ordensledningen.

Vad innebär detta specifikt?

– Eftersom jag numera är med i ordensledningen fattar vi beslut som berör drygt 38 000 medlemmar. Det handlar också om vissa ceremoniella delar. Jag tror också det blir mer resor runt om i landet.

Vad gör Odd Fellow?

– Det handlar mycket om arbete kring välgörenhet och medmänsklighet. Att försöka vara med och påverka världen, men man måste börja med sig själv. Totalt finns cirka 256 000 medlemmar runt om i världen.

Hur länge har du varit med i denna orden?

– Jag har varit med i Odd Fellow i drygt 30 år och har haft många olika ämbeten. Den här nya utnämningen känns förstås fantastiskt hedrande och blir mycket spännande.

– 1986 började jag som klubbmästare i logen i Mariestad. Då skötte man bland annat mathållningen, sedan var jag ersättare och sekreterare i åtta år. Allt arbete genom åren har inte avskräckt mig. De senaste fyra åren har jag varit Distriktsstorsire i Brödradistrikt 7.

Är din syster, Lena Tengvall, också med Odd Fellow?

– Ja i allra högsta grad. Hon är Distriktsstorsire i Rebeckadistrikt 17 och fortsätter som detta under fyra år till.

Under helgen höll Odd Fellow ett storlogemöte i Arlanda med sammanlagt 480 deltagare. Drygt 370 personer var röstberättigad och de representerade, bland annat logerna i landet.

Anders Eklind blev vald till Broder Vice Storsire i Odd Fellow-orden och det innebär att han fått en plats i ordensledningen.

Vad innebär detta specifikt?

– Eftersom jag numera är med i ordensledningen fattar vi beslut som berör drygt 38 000 medlemmar. Det handlar också om vissa ceremoniella delar. Jag tror också det blir mer resor runt om i landet.

Vad gör Odd Fellow?

– Det handlar mycket om arbete kring välgörenhet och medmänsklighet. Att försöka vara med och påverka världen, men man måste börja med sig själv. Totalt finns cirka 256 000 medlemmar runt om i världen.

Hur länge har du varit med i denna orden?

– Jag har varit med i Odd Fellow i drygt 30 år och har haft många olika ämbeten. Den här nya utnämningen känns förstås fantastiskt hedrande och blir mycket spännande.

– 1986 började jag som klubbmästare i logen i Mariestad. Då skötte man bland annat mathållningen, sedan var jag ersättare och sekreterare i åtta år. Allt arbete genom åren har inte avskräckt mig. De senaste fyra åren har jag varit Distriktsstorsire i Brödradistrikt 7.

Är din syster, Lena Tengvall, också med Odd Fellow?

– Ja i allra högsta grad. Hon är Distriktsstorsire i Rebeckadistrikt 17 och fortsätter som detta under fyra år till.