17 mar 2016 14:36

17 mar 2016 14:37

Tufft för mjölkbonden

MARIESTAD: Investeringarna är fortsatt försiktiga

I årets Lantbruksbarometer märks att yngre lantbrukare har större framtidstro än sina äldre kollegor. Mjölkbönderna har det tufft medan köttbönderna åtminstone har hyfsad lönsamhet i nuläget.

Fortfarande pressas många svenska lantbruksföretag av dålig lönsamhet, sämst lönsamhet upplever mjölkföretagen och endast bland grisköttsföretagen finns det fler lantbrukare som anser lönsamheten god än dålig.

De yngre lantbrukarna har investerat flitigast det gångna året, men fortfarande är det en relativt liten andel lantbrukare som gjort investeringar i jämförelse med historiska siffror.

Lönsamhetsindex är på samma nivå som för ett år sedan. Investeringarna är fortsatt försiktiga men det finns indikationer på ökande investeringsvilja.

Planerade djurstallsinvesteringar är större bland nöt- och grisköttsproducenter där 17 procent planerar för investeringar. Bland grisköttsproducenterna har 47 procent investerat i maskiner under 2015.

Ökad upplåning

Lantbrukarna i åldern 31–40 har gjort flest maskininvesteringar medan de under 30 år har gjort flest investeringar i byggnader och jordbruksmark.

Lantbrukarnas upplåning ökade med 13,6 miljarder kronor eller 4,9 procent under 2015.

Framtidstro

22 procent av lantbrukarna anser att de har ganska eller mycket stor konkurrenskraft jämfört med andra europeiska länder.

78 procent av lantbrukarna i åldern 31–40 skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. De är också den grupp som tror mest på att förutsättningarna kommer att vara bättre om fem år.

Ingen nyhet

På Fogdegården i Tidavad bedriver Tomas Bengtsson ekologisk mjölkproduktion. För några år sedan miljoninvesterade han i lokaler och i modern teknik. Att lönsamheten är dålig nu är ingen nyhet för honom, även om just han får extra påslag för att han kan erbjuda ekologisk mjölk.

– Det har varit en vågdal länge nu och det mest deprimerande är väl att man inte ser någon ljusning framåt.

Rävsax

– Många av oss yngre bönder har gjort storsatsningar och har i praktiken inget annat att välja på än det här som man byggt upp. På ett sätt sitter man ju i en rävsax.

Han säger att det kan vända först när produktionsöverskottet på mjölk i världen minskar.

– Det verkar som om konsumenterna här i landet är villiga att betala lite mer för svenskt kött, vilket gör att det ser lite ljusare ut för nöt- och grisproducenterna.

Fortfarande pressas många svenska lantbruksföretag av dålig lönsamhet, sämst lönsamhet upplever mjölkföretagen och endast bland grisköttsföretagen finns det fler lantbrukare som anser lönsamheten god än dålig.

De yngre lantbrukarna har investerat flitigast det gångna året, men fortfarande är det en relativt liten andel lantbrukare som gjort investeringar i jämförelse med historiska siffror.

Lönsamhetsindex är på samma nivå som för ett år sedan. Investeringarna är fortsatt försiktiga men det finns indikationer på ökande investeringsvilja.

Planerade djurstallsinvesteringar är större bland nöt- och grisköttsproducenter där 17 procent planerar för investeringar. Bland grisköttsproducenterna har 47 procent investerat i maskiner under 2015.

Ökad upplåning

Lantbrukarna i åldern 31–40 har gjort flest maskininvesteringar medan de under 30 år har gjort flest investeringar i byggnader och jordbruksmark.

Lantbrukarnas upplåning ökade med 13,6 miljarder kronor eller 4,9 procent under 2015.

Framtidstro

22 procent av lantbrukarna anser att de har ganska eller mycket stor konkurrenskraft jämfört med andra europeiska länder.

78 procent av lantbrukarna i åldern 31–40 skulle rekommendera en ung människa att bli lantbrukare. De är också den grupp som tror mest på att förutsättningarna kommer att vara bättre om fem år.

Ingen nyhet

På Fogdegården i Tidavad bedriver Tomas Bengtsson ekologisk mjölkproduktion. För några år sedan miljoninvesterade han i lokaler och i modern teknik. Att lönsamheten är dålig nu är ingen nyhet för honom, även om just han får extra påslag för att han kan erbjuda ekologisk mjölk.

– Det har varit en vågdal länge nu och det mest deprimerande är väl att man inte ser någon ljusning framåt.

Rävsax

– Många av oss yngre bönder har gjort storsatsningar och har i praktiken inget annat att välja på än det här som man byggt upp. På ett sätt sitter man ju i en rävsax.

Han säger att det kan vända först när produktionsöverskottet på mjölk i världen minskar.

– Det verkar som om konsumenterna här i landet är villiga att betala lite mer för svenskt kött, vilket gör att det ser lite ljusare ut för nöt- och grisproducenterna.

  • C. Lundh

Barometern

Sju av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är ganska eller mycket dålig

93 procent av mjölkproducenterna uppger att de har ganska eller mycket dålig lönsamhet

Bland grisproducenterna upplever 55 procent att de har ganska eller mycket god lönsamhet