17 mar 2016 12:04

17 mar 2016 12:04

Flera brister när patient avled

IVO

En man med en komplicerad sjukdomshistoria fick buksmärtor, bedömdes ha bråck och opererades på ett annat sjukhus. Han fördes över till medicinavdelningen på Skaraborgs sjukhus.

Där fick han en blödning och avled oväntat. Skas anmälde ärendet, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg. Fallet avskrevs och Ivo skriver att Skas konstaterat att patienten hamnat på fel vårdnivå och pekar på flera brister.

Skas rutiner för dokumentation och övervakning ska revideras.

Där fick han en blödning och avled oväntat. Skas anmälde ärendet, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg. Fallet avskrevs och Ivo skriver att Skas konstaterat att patienten hamnat på fel vårdnivå och pekar på flera brister.

Skas rutiner för dokumentation och övervakning ska revideras.