16 mar 2016 13:51

16 mar 2016 13:51

Mörkt på del av Marieforsleden

MARIESTAD: Belysning tas bort mellan Sandbäcken och soptippen

Två korsningar blir fortsatt belysta. I övrigt släcks sträckan mellan Sandbäcksrondellen och Bångahagen ned.
– Varför lysa upp skogen, det finns ju ljus på bilarna, säger Björn Nilsson (S), ledamot i tekniska nämnden.

Hösten 2014 drog tekniska nämnden åt svångremmen när budgeten visade ett kraftigt underskott. En åtgärd blev att släcka ned gatubelysningen helt eller delvis på vissa sträckor utanför de centrala delarna av stadskärnan. Reaktionerna från kommuninvånarna kom som ett brev på posten och det dröjde inte länge förrän beslutet återkallades och belysningen tändes upp igen.

Tätt inpå den vändningen inledde det kommunala energibolaget Vänerenergi ett omfattande arbete med att uppgradera 5 400 av totalt 6 000 ljuspunkter till LED-belysning. Arbetet har kommit en bit på väg och Stockholmsvägen, Göteborgsvägen och stor del av Marieforsleden är i dag utbytt.

Belysta korsningar

Däremot är det inte aktuellt att förse sträckan mellan Sandbäcksrondellen och infarten till Bångahagen med de energisparande armaturerna. Det står klart sedan tekniska nämnden i tisdags beslutat att ta bort belysningen på nämnda sträcka. Endast ett par armaturer i korsningen Muggebovägen och vid djurkyrkogården, där gång- och cykelvägen korsar Marieforsleden, kommer att behållas.

– På de punkterna blir det fortsatt belysning; i övrigt blir det mörklagt på sträckan, säger Björn Nilsson.

Genom att släcka gatubelysningen beräknas driftskostnaderna minska med cirka 12 000 kronor per år.

– Men det blir en besparing på sikt, att ta bort stolparna för ju med sig kostnader.

Hösten 2014 drog tekniska nämnden åt svångremmen när budgeten visade ett kraftigt underskott. En åtgärd blev att släcka ned gatubelysningen helt eller delvis på vissa sträckor utanför de centrala delarna av stadskärnan. Reaktionerna från kommuninvånarna kom som ett brev på posten och det dröjde inte länge förrän beslutet återkallades och belysningen tändes upp igen.

Tätt inpå den vändningen inledde det kommunala energibolaget Vänerenergi ett omfattande arbete med att uppgradera 5 400 av totalt 6 000 ljuspunkter till LED-belysning. Arbetet har kommit en bit på väg och Stockholmsvägen, Göteborgsvägen och stor del av Marieforsleden är i dag utbytt.

Belysta korsningar

Däremot är det inte aktuellt att förse sträckan mellan Sandbäcksrondellen och infarten till Bångahagen med de energisparande armaturerna. Det står klart sedan tekniska nämnden i tisdags beslutat att ta bort belysningen på nämnda sträcka. Endast ett par armaturer i korsningen Muggebovägen och vid djurkyrkogården, där gång- och cykelvägen korsar Marieforsleden, kommer att behållas.

– På de punkterna blir det fortsatt belysning; i övrigt blir det mörklagt på sträckan, säger Björn Nilsson.

Genom att släcka gatubelysningen beräknas driftskostnaderna minska med cirka 12 000 kronor per år.

– Men det blir en besparing på sikt, att ta bort stolparna för ju med sig kostnader.