16 mar 2016 13:22

16 mar 2016 13:22

Färre fartsyndare i trafiken bötfälls

MARIESTAD: Sämre klirr i statskassan

Allt färre fortkörare bötfälls av polisen, vilket lett till att statens intäkter från ordningsböter minskat med drygt en fjärdedel på fem år.

DN:s genomgång av denna statistik, och orsakerna därtill, bekräftas av polis runt om i Sverige som tidningen ringt till.

När MT ringer till Mariestadspolisen ges samma bild av att jakten på fartsyndare inte längre högprioriteras – även om man på sistone gjort en del lokala insatser vid Högelidsskolan.

Står för 70 procent

2015 inbringade ordningsböterna i landet motsvarande 530 miljoner kronor, jämfört med 727 miljoner 2011. Hastighetsöverträdelser står för cirka 70 procent av alla ordningsböter.

Det har inte skett någon stor förändring av bötesbeloppen under mätperioden, konstaterar DN. 2015 utfärdades 259 000 böter, jämfört med 356 000 böter år 2011.

I januari kunde MT berätta om att trafikpolisen i region väst skulle minskas drastiskt. 38 utredare och elva trafikpoliser försvann sedan från trafiksektionen i den just sjösatta nya organisationen och placerades på andra ställen inom polisen.

Tung grupp i Skara

Trafikpolisens uppdrag blir att sköta kontrollen av den tunga yrkesmässiga trafiken, denna grupp blir kvar i Skara.

I hela region väst finns för närvarande 50 trafikpoliser och åtta sjöpoliser. Dessutom finns några bilinspektörer, som jobbar rent tekniskt, men som inte har polismans befogenheter.

Lokala polisen

Tanken är att i den nya organisationen ska den lokala polisen ansvara för att stävja trafikbrott av enklare beskaffenhet, allt från rattfylleri till olovliga körningar. Och så ska man i större utsträckning bedriva trafiksäkerhetsarbete och vid behov genomföra hastighetskontroller utanför exempelvis skolor.

Det finns i dag 4,7 miljoner registrerade bilar i trafik. För fem år sedan var antalet 4,3 miljoner.

DN:s genomgång av denna statistik, och orsakerna därtill, bekräftas av polis runt om i Sverige som tidningen ringt till.

När MT ringer till Mariestadspolisen ges samma bild av att jakten på fartsyndare inte längre högprioriteras – även om man på sistone gjort en del lokala insatser vid Högelidsskolan.

Står för 70 procent

2015 inbringade ordningsböterna i landet motsvarande 530 miljoner kronor, jämfört med 727 miljoner 2011. Hastighetsöverträdelser står för cirka 70 procent av alla ordningsböter.

Det har inte skett någon stor förändring av bötesbeloppen under mätperioden, konstaterar DN. 2015 utfärdades 259 000 böter, jämfört med 356 000 böter år 2011.

I januari kunde MT berätta om att trafikpolisen i region väst skulle minskas drastiskt. 38 utredare och elva trafikpoliser försvann sedan från trafiksektionen i den just sjösatta nya organisationen och placerades på andra ställen inom polisen.

Tung grupp i Skara

Trafikpolisens uppdrag blir att sköta kontrollen av den tunga yrkesmässiga trafiken, denna grupp blir kvar i Skara.

I hela region väst finns för närvarande 50 trafikpoliser och åtta sjöpoliser. Dessutom finns några bilinspektörer, som jobbar rent tekniskt, men som inte har polismans befogenheter.

Lokala polisen

Tanken är att i den nya organisationen ska den lokala polisen ansvara för att stävja trafikbrott av enklare beskaffenhet, allt från rattfylleri till olovliga körningar. Och så ska man i större utsträckning bedriva trafiksäkerhetsarbete och vid behov genomföra hastighetskontroller utanför exempelvis skolor.

Det finns i dag 4,7 miljoner registrerade bilar i trafik. För fem år sedan var antalet 4,3 miljoner.

  • C. Lundh