16 mar 2016 17:23

16 mar 2016 17:23

Arbetslösheten når låga nivåer

MARIESTAD: Positiv arbetstrend

Antalet inskrivna arbetslösa i Mariestad har minskat betydligt det senare året, visar Arbetsförmedlingens statistik. Ändringar inom organisationen ska ge ännu bättre resultat.

– Det går åt rätt håll och det är en god arbetsmarknad i landet, säger Git Axnemon, arbetsförmedlingschef i Mariestad.

Detta gäller inte minst för Mariestad och en tydlig förbättring går att utläsa i statistiken. Nu är inskrivna arbetslösa i kommunen 904 till antalet. Jämfört med samma tid förra året är det en minskning med femton procent.

Den positiva trenden går igenom i underkategorierna. Bland utrikesfödda har arbetslösheten minskat med en åttondel. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med nästan en fjärdedel.

De flesta arbetssökande är fortfarande män.

Organisationen

Flera förändringar har redan ägt rum inom den lokala organisationen.

Den största förändringen är sammanslagningen med andra kommuner.

– Vi har blivit en enhet med Skara och Lidköping, med gemensam budget och gemensamma program för arbetssökande och arbetsgivare.

”Mer flexibla”

– Vi ska jobba mer inom enheten framöver och blir mer flexibla. Vi ska kunna samarbeta om det blir stort varsel i framtiden. Vi kan flytta resurser dit det behövs för stunden – till Skara, Lidköping eller Mariestad.

Det nya regleringsbrevet påverkar medarbetarna på ett positivt sätt.

– Det blir större frihet att göra bedömningar på arbetsförmedlingarna. Politikerna styr oss inte lika mycket längre.

Större enheter innebär fler tjänster till arbetssökande och arbetsgivare, enligt Axnemon.

Satsningar har gjorts på ungdomar. En nyhet som kom i höstas innebär att arbetsförmedlare kan åka ut till orter som Töreboda och träffa ungdomarna på plats.

– Jag vet inte vad det blir för organisatoriska förändringar i övrigt. Det beror på politiska beslut.

– Det går åt rätt håll och det är en god arbetsmarknad i landet, säger Git Axnemon, arbetsförmedlingschef i Mariestad.

Detta gäller inte minst för Mariestad och en tydlig förbättring går att utläsa i statistiken. Nu är inskrivna arbetslösa i kommunen 904 till antalet. Jämfört med samma tid förra året är det en minskning med femton procent.

Den positiva trenden går igenom i underkategorierna. Bland utrikesfödda har arbetslösheten minskat med en åttondel. Ungdomsarbetslösheten har sjunkit med nästan en fjärdedel.

De flesta arbetssökande är fortfarande män.

Organisationen

Flera förändringar har redan ägt rum inom den lokala organisationen.

Den största förändringen är sammanslagningen med andra kommuner.

– Vi har blivit en enhet med Skara och Lidköping, med gemensam budget och gemensamma program för arbetssökande och arbetsgivare.

”Mer flexibla”

– Vi ska jobba mer inom enheten framöver och blir mer flexibla. Vi ska kunna samarbeta om det blir stort varsel i framtiden. Vi kan flytta resurser dit det behövs för stunden – till Skara, Lidköping eller Mariestad.

Det nya regleringsbrevet påverkar medarbetarna på ett positivt sätt.

– Det blir större frihet att göra bedömningar på arbetsförmedlingarna. Politikerna styr oss inte lika mycket längre.

Större enheter innebär fler tjänster till arbetssökande och arbetsgivare, enligt Axnemon.

Satsningar har gjorts på ungdomar. En nyhet som kom i höstas innebär att arbetsförmedlare kan åka ut till orter som Töreboda och träffa ungdomarna på plats.

– Jag vet inte vad det blir för organisatoriska förändringar i övrigt. Det beror på politiska beslut.

  • Jesper Sydhagen