15 mar 2016 10:34

15 mar 2016 10:34

Insats mot aggressiv körning

MARIESTAD

I slutet av februari inledde trafiksektionen i region Väst en tre månader lång insats med särskild inriktning mot aggressiv körning och felbeteenden i trafiken.

Övervakningen sker på det statliga vägnätet med civila bilar för att lättare smälta in i trafiken och på så sätt upptäcka olika riskbeteende.

– Det vi vet är att en aggressiv körstil avsevärt ökar risken för allvarliga olyckor på våra vägar. Vår ambition är att genom civil trafikövervakning sätta stopp för de förare som exempelvis grovt överskrider hastighetsgränserna, säger Jenny Wester, chef för trafiksektionen i region Väst.

Övervakningen sker på det statliga vägnätet med civila bilar för att lättare smälta in i trafiken och på så sätt upptäcka olika riskbeteende.

– Det vi vet är att en aggressiv körstil avsevärt ökar risken för allvarliga olyckor på våra vägar. Vår ambition är att genom civil trafikövervakning sätta stopp för de förare som exempelvis grovt överskrider hastighetsgränserna, säger Jenny Wester, chef för trafiksektionen i region Väst.