14 mar 2016 10:13

14 mar 2016 10:13

Friskola vill undvika rättegång i tingsrätten

TINGET

I en skrivelse till Skaraborgs tingsrätt bestrider Friskolan i Mariestad AB stämningen från Svenska Pensionsfonden (SP) som äger fastigheterna där Ekhamraskolan och Lillängsskolan huserar.

SP hade stämt friskolan på totalt 411 000 kronor på grund av obetalda hyror.

I skrivelsen nämns att SP och friskolan diskuterat hyresreduceringar på grund av underhållsbehovet som föreligger avseende de förhyrda lokalerna. Och att friskolan utan framgång sökt företrädare för SP under månader.

Vidare anförs att SP fakturerat skolan för el, vatten och värme på ett felaktigt sätt.

När skolan räknat samman samtliga betalda fakturor har man enligt egen utsago betalat 210 000 kronor för mycket under hösten 2015, utöver överenskommen hyra.

Denna summa vill man nu dra ifrån hyran för januari (329 000 kronor). Och det noteras i skrivelsen att mellanskillnaden nu har betalts.

Skolan anser slutligen att en rättegång i tingsrätten är onödig.

SP hade stämt friskolan på totalt 411 000 kronor på grund av obetalda hyror.

I skrivelsen nämns att SP och friskolan diskuterat hyresreduceringar på grund av underhållsbehovet som föreligger avseende de förhyrda lokalerna. Och att friskolan utan framgång sökt företrädare för SP under månader.

Vidare anförs att SP fakturerat skolan för el, vatten och värme på ett felaktigt sätt.

När skolan räknat samman samtliga betalda fakturor har man enligt egen utsago betalat 210 000 kronor för mycket under hösten 2015, utöver överenskommen hyra.

Denna summa vill man nu dra ifrån hyran för januari (329 000 kronor). Och det noteras i skrivelsen att mellanskillnaden nu har betalts.

Skolan anser slutligen att en rättegång i tingsrätten är onödig.