14 mar 2016 06:00

14 mar 2016 06:00

Fler vill se en ombyggnad av rondell

MARIESTAD: Coop-rondellen i fokus

Enligt kristdemokraten Sven-Inge Eriksson, vice ordförande i tekniska nämnden, finns det inga planer på att bygga om Coop-rondellen – trots kritiken.
– Vi har många projekt på gång och det finns inga pengar avsatta för detta, säger han.

I torsdagens Motorbilaga trädde Torbjörn Forsell, verksamhetschef för NTF Skaraborg, fram och förklarade att rondellen är livsfarlig och borde byggas om.

Sven-Inge Eriksson menar att problemet framförallt beror på förarnas beteende.

– Trafikreglerna gäller. Ytterst är det trafikantens ansvar att följa dess och anpassa hastigheten efter gällande trafiksituation.

– Men det finns inga planer, eller budgetmedel, för att göra om rondellen. Det finns så många prioriteringar vad det gäller trafiksäkerhet, exempelvis vid skolorna.

Han förstår dock att det existerar ett problem och utesluter inte åtgärder för att sänka hastigheten vid rondellen.

– Det går kanske att göra påmålade markeringar i vägbanan som gör att det vibrerar när man närmar sig rondellen, och även förstärka skyltningen.

Inte bra

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) tycker inte situationen är bra.

– I sanningens namn borde man se över hastigheten innan rondellen så man inte kommer så fort in i den, säger han.

– Det var ett himla väsen innan vi byggde rondellen. Vi köpte in dyr expertis, både sakkunniga och erfarna konstruktörer med goda vitsord, som ritade denna rondell, ändå blev blir det så här.

Och fortsätter:

– Men man har ett ansvar som bilförare och det är rondellregler som gäller. Tyvärr händer det att trafikanterna inte respekterar reglerna.

Ida Ekeroth (S) tycker att något borde göras.

– Om det bästa är att bygga om rondellen eller att ändra hastigheten kan jag inte svara på just nu. Men helt klart borde något göras.

– Vi har byggt en rondell för att höja trafiksäkerheten på Göteborgsvägen och att det nu istället blivit mer trafikfarligt är beklagligt. Det är ingen rondell värd namnet.

I torsdagens Motorbilaga trädde Torbjörn Forsell, verksamhetschef för NTF Skaraborg, fram och förklarade att rondellen är livsfarlig och borde byggas om.

Sven-Inge Eriksson menar att problemet framförallt beror på förarnas beteende.

– Trafikreglerna gäller. Ytterst är det trafikantens ansvar att följa dess och anpassa hastigheten efter gällande trafiksituation.

– Men det finns inga planer, eller budgetmedel, för att göra om rondellen. Det finns så många prioriteringar vad det gäller trafiksäkerhet, exempelvis vid skolorna.

Han förstår dock att det existerar ett problem och utesluter inte åtgärder för att sänka hastigheten vid rondellen.

– Det går kanske att göra påmålade markeringar i vägbanan som gör att det vibrerar när man närmar sig rondellen, och även förstärka skyltningen.

Inte bra

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) tycker inte situationen är bra.

– I sanningens namn borde man se över hastigheten innan rondellen så man inte kommer så fort in i den, säger han.

– Det var ett himla väsen innan vi byggde rondellen. Vi köpte in dyr expertis, både sakkunniga och erfarna konstruktörer med goda vitsord, som ritade denna rondell, ändå blev blir det så här.

Och fortsätter:

– Men man har ett ansvar som bilförare och det är rondellregler som gäller. Tyvärr händer det att trafikanterna inte respekterar reglerna.

Ida Ekeroth (S) tycker att något borde göras.

– Om det bästa är att bygga om rondellen eller att ändra hastigheten kan jag inte svara på just nu. Men helt klart borde något göras.

– Vi har byggt en rondell för att höja trafiksäkerheten på Göteborgsvägen och att det nu istället blivit mer trafikfarligt är beklagligt. Det är ingen rondell värd namnet.