11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:00

S-politiker föreslår insatser för hemlösa

MARIESTAD

Ge hemlösa en bostad och därefter tillräckligt med stöd i hemmet.

Det föreslår S-politikerna Marianne Kjellquist och Janne Jansson i en motion till kommunfullmäktige.

Flera andra kommuner i Sverige har valt att satsa på ”Bostad först”, vilket innebär att hemlösa personer får ett skräddarsytt stöd i form av egen lägenhet.

Ett liknande arbete har påbörjats i Mariestad, fast ännu i en liten skala. Marianne Kjellquist och Janne Jansson i Socialdemokraterna Mariestad vill se en tempoökning.

– I dag löser man problemet genom att erbjuda härbärge och stöd först när de har kommit på benen. Att bistå med boende i ett tidigare skede måste vara en bättre lösning, säger Janne Jansson och fortsätter:

– Många av de här människorna har sjukdomsproblem eller är fast i ett drogmissbruk. Förutom ett boende behöver de få hjälp med att komma i kontakt med psykiatrin eller arbetsmarknadsenheten.

Kommunens individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson har svarat på motionen och hänvisar till att det råder stor bostadsbrist i kommunen, men att en resurssamordnare ska rekryteras för att hitta lösningar i frågan.

– De servicebostäder som blev utdömda på grund av brandskyddet, men som snart blir inflyttningsklara igen, är ett bra alternativ att satsa på. Där har vi runt 20 bostäder att tillgå, säger Janne Jansson.

Flera andra kommuner i Sverige har valt att satsa på ”Bostad först”, vilket innebär att hemlösa personer får ett skräddarsytt stöd i form av egen lägenhet.

Ett liknande arbete har påbörjats i Mariestad, fast ännu i en liten skala. Marianne Kjellquist och Janne Jansson i Socialdemokraterna Mariestad vill se en tempoökning.

– I dag löser man problemet genom att erbjuda härbärge och stöd först när de har kommit på benen. Att bistå med boende i ett tidigare skede måste vara en bättre lösning, säger Janne Jansson och fortsätter:

– Många av de här människorna har sjukdomsproblem eller är fast i ett drogmissbruk. Förutom ett boende behöver de få hjälp med att komma i kontakt med psykiatrin eller arbetsmarknadsenheten.

Kommunens individ- och familjeomsorgschef Anette Karlsson har svarat på motionen och hänvisar till att det råder stor bostadsbrist i kommunen, men att en resurssamordnare ska rekryteras för att hitta lösningar i frågan.

– De servicebostäder som blev utdömda på grund av brandskyddet, men som snart blir inflyttningsklara igen, är ett bra alternativ att satsa på. Där har vi runt 20 bostäder att tillgå, säger Janne Jansson.