11 mar 2016 13:34

11 mar 2016 13:34

M vill utvärdera regionbildningen

SKARABORG: Interpellation av Bergheden

Riksdagsman Sten Bergheden (M) vill se en utvärdering av Västra Götalandsregionen innan regeringen går vidare med en storregion.

Begäran från riksdagsledamoten från Mariestad kommer i en interpellation till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Ministern har gett uppdraget att se över landstingen och eventuellt skapa nya regionen. I indelningskommitténs förslag kopplas Västra Götaland samman med Värmland och Halland.

Bergheden vill att, innan det tas beslut, det sker en djupare utvärdering av regionbildningen i Västra Götaland. Inte minst bör konsekvenserna för Skaraborg ses över.

Bergheden vill bland annat ha svar på följande frågor:

Har närheten till sjukvården blivit bättre? Har besluten flyttats närmare invånarna? Hur mycket skattepengar har regionen sparat? Har ombildningen inneburit högre effektivitet, kortare väntetider och lägre skatt för invånarna i regionen?

Bergheden undrar även om man bör lyssna in folkets röst och låta invånarna folkomrösta innan det tas beslut.

Begäran från riksdagsledamoten från Mariestad kommer i en interpellation till civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Ministern har gett uppdraget att se över landstingen och eventuellt skapa nya regionen. I indelningskommitténs förslag kopplas Västra Götaland samman med Värmland och Halland.

Bergheden vill att, innan det tas beslut, det sker en djupare utvärdering av regionbildningen i Västra Götaland. Inte minst bör konsekvenserna för Skaraborg ses över.

Bergheden vill bland annat ha svar på följande frågor:

Har närheten till sjukvården blivit bättre? Har besluten flyttats närmare invånarna? Hur mycket skattepengar har regionen sparat? Har ombildningen inneburit högre effektivitet, kortare väntetider och lägre skatt för invånarna i regionen?

Bergheden undrar även om man bör lyssna in folkets röst och låta invånarna folkomrösta innan det tas beslut.