11 mar 2016 06:00

11 mar 2016 06:00

Lodjuren blir allt fler

MARIESTAD: Rovdjursinventering i Västra Götaland

Den pågående rovdjursinventeringen i länet visar att lodjursstammen föryngras.
Däremot syns inga tecken på att vargarna blivit fler.

Varje vinter görs en inventering för att se hur beståndet av lodjur, varg och kungsörn i länet utvecklas. Nelly Grönberg, inventeringsansvarig på länsstyrelsen i Västra Götalands län, berättar att grunden för kartläggningen är spårning i snö.

– Milda och snöfattiga vintrar gör att vi kompletterat övervakningen med så kallade åtelkameror. I nuläget har vi tillstånd för 30 kameror i hela länet, men vi har ansökt om att få öka till 70. För att hitta lämpliga platser att sätta upp kameror på tar vi hjälp av allmänheten, markägare och jägare som kan peka ut stråk eller platser där de till exempel sett lodjur, säger Nelly Grönberg.

Vinterns inventering av lodjur avslutades den sista februari. Även om sammanställningen dröjer har elva loföryngringar kunnat säkerställas hittills. Men enligt länsstyrelsen finns tecken på att det finns fler lodjur än så i markerna.

– Vi har flera exempel på områden i länet där det lever lodjurshonor med ungar som vi vet är olika familjegrupper, men som vi inte lyckats skilja åt.

Vargpar i Dalsland

Inventeringen av varg pågår mars månad ut, men redan nu dras slutsatsen att vargstammen inte ökat i länet. En förklaring är att inga nya valpar fötts.

– Vargfamiljerna som observerades i Kynnefjäll och Kroppefjäll i Dalsland sommaren 2014 är uppbrutna. I dag finns ett revirmarkerande vargpar i norra Dalsland, nära länsgränsen till Värmland. I övrigt finns det några enstaka ensamlevande individer i länet.

I samband med inventeringen analyseras dna från spillning och päls för att studera vargarnas rörelsemönster och för att de inte ska registreras dubbelt. Från Värmland, där vargstammen ökat med drygt 20 procent enligt TT, kommer en del vargar vandrande söderut.

– Vargen rör sig över stora områden under parningstiden. Det finns flera ensamma vargar som så vitt vi vet inte revirmarkerar; troligtvis är de bara länet under en kort period, säger Nelly Grönberg.

All insamlad data från rovdjursinventeringen i länet sammanställs i en nationell plan och ligger bland annat till grund för den framtida förvaltningen av djuren.

Varje vinter görs en inventering för att se hur beståndet av lodjur, varg och kungsörn i länet utvecklas. Nelly Grönberg, inventeringsansvarig på länsstyrelsen i Västra Götalands län, berättar att grunden för kartläggningen är spårning i snö.

– Milda och snöfattiga vintrar gör att vi kompletterat övervakningen med så kallade åtelkameror. I nuläget har vi tillstånd för 30 kameror i hela länet, men vi har ansökt om att få öka till 70. För att hitta lämpliga platser att sätta upp kameror på tar vi hjälp av allmänheten, markägare och jägare som kan peka ut stråk eller platser där de till exempel sett lodjur, säger Nelly Grönberg.

Vinterns inventering av lodjur avslutades den sista februari. Även om sammanställningen dröjer har elva loföryngringar kunnat säkerställas hittills. Men enligt länsstyrelsen finns tecken på att det finns fler lodjur än så i markerna.

– Vi har flera exempel på områden i länet där det lever lodjurshonor med ungar som vi vet är olika familjegrupper, men som vi inte lyckats skilja åt.

Vargpar i Dalsland

Inventeringen av varg pågår mars månad ut, men redan nu dras slutsatsen att vargstammen inte ökat i länet. En förklaring är att inga nya valpar fötts.

– Vargfamiljerna som observerades i Kynnefjäll och Kroppefjäll i Dalsland sommaren 2014 är uppbrutna. I dag finns ett revirmarkerande vargpar i norra Dalsland, nära länsgränsen till Värmland. I övrigt finns det några enstaka ensamlevande individer i länet.

I samband med inventeringen analyseras dna från spillning och päls för att studera vargarnas rörelsemönster och för att de inte ska registreras dubbelt. Från Värmland, där vargstammen ökat med drygt 20 procent enligt TT, kommer en del vargar vandrande söderut.

– Vargen rör sig över stora områden under parningstiden. Det finns flera ensamma vargar som så vitt vi vet inte revirmarkerar; troligtvis är de bara länet under en kort period, säger Nelly Grönberg.

All insamlad data från rovdjursinventeringen i länet sammanställs i en nationell plan och ligger bland annat till grund för den framtida förvaltningen av djuren.