10 mar 2016 15:56

10 mar 2016 15:56

"Vi tar till oss kritiken"

SKARABORG: Ivo gick inte på Skas linje

Skaraborgs sjukhus anmälde en överläkare till Inspektionen för vård och omsorg. Ivo riktade ingen kritik mot läkaren men pekade på brister hos Skas.
– Vi får ta till oss det, säger chefläkare Marga Brisman.

Ivo avslutade ärendet utan att ge någon kritik för överläkarens yrkesutövning. Myndigheten anser inte att det brustit i handläggningen av patienter eller i sin dokumentationsskyldighet att han ska tilldelas kritik.

Skas anmälde läkaren bland annat för brister i rutiner och journalföring i samband med forsknings- och utvecklingsarbete.

Läkaren svarade att det förekommit vissa dröjsmål och brister, men att det varit en prioriteringsfråga. Han hävdar att Skas inte gjort något för att minska riskerna.

Ivo menar att överläkaren borde ha fått hjälp av vårdgivaren, med bland annat tidsutrymme, att åtgärda bristerna.

– Han kanske inte stöttades tillräckligt, konstaterar Marga Brisman.

Ivo menar även att Skas inte gjort något av systematisk karaktär för att undvika de brister som tagits upp i anmälan, exempelvis uppföljningar av journalgranskning, avtal om vilka medel och resurser en anställd ska få för att kunna forska på ett patientsäkert sätt.

– Vi tar allvarligt på kritiken, och vi har redan börjat ett arbete kring arbetsmiljön. Vi får se över hur vi går vidare.

Kunde ärendet ha hanterats annorlunda, med tanke på att Ivo inte kommer med någon kritik mot överläkaren som avskedades?

– Jag var inte med i den processen och kan inte uttala mig om det.

Hur gör ni med anmälan kring forskningen, som Ivo inte ville ta upp?

– Det är Sahlgrenska akademins fråga.

Ivo avslutade ärendet utan att ge någon kritik för överläkarens yrkesutövning. Myndigheten anser inte att det brustit i handläggningen av patienter eller i sin dokumentationsskyldighet att han ska tilldelas kritik.

Skas anmälde läkaren bland annat för brister i rutiner och journalföring i samband med forsknings- och utvecklingsarbete.

Läkaren svarade att det förekommit vissa dröjsmål och brister, men att det varit en prioriteringsfråga. Han hävdar att Skas inte gjort något för att minska riskerna.

Ivo menar att överläkaren borde ha fått hjälp av vårdgivaren, med bland annat tidsutrymme, att åtgärda bristerna.

– Han kanske inte stöttades tillräckligt, konstaterar Marga Brisman.

Ivo menar även att Skas inte gjort något av systematisk karaktär för att undvika de brister som tagits upp i anmälan, exempelvis uppföljningar av journalgranskning, avtal om vilka medel och resurser en anställd ska få för att kunna forska på ett patientsäkert sätt.

– Vi tar allvarligt på kritiken, och vi har redan börjat ett arbete kring arbetsmiljön. Vi får se över hur vi går vidare.

Kunde ärendet ha hanterats annorlunda, med tanke på att Ivo inte kommer med någon kritik mot överläkaren som avskedades?

– Jag var inte med i den processen och kan inte uttala mig om det.

Hur gör ni med anmälan kring forskningen, som Ivo inte ville ta upp?

– Det är Sahlgrenska akademins fråga.