10 mar 2016 19:00

10 mar 2016 19:00

Ett historiskt handslag

MARIESTAD: Nu ökar valfriheten inom Mariestads hemvård

Det dröjde sex år efter beslutet om valfrihet i vården innan kommunens hemtjänst fick en konkurrent i Mariestad.
Nu har ett avtal skrivits på och om en vecka finns Tanaad Kooperative Multi Tjänster som alternativ för brukarna.

Sedan Mariestads kommun beslutade om valfrihet inom hemvården 2010 har man återkommande annonserat efter konkurrenter till den egna hemtjänsten. Intresset har varit magert; fram till i höstas hade endast tre ansökningar – som dock inte höll måttet – kommit in.

Men så i höstas kom en förfrågan från Tanaad Kooperative Multi Tjänster – en ekonomisk förening med säte i Falköping. Vid socialnämndens februarisammanträde godkändes den och i veckan kunde avtalet slutligen skrivas på. Från och med den 16 mars finns det därmed två alternativ för hemtjänstanvändarna i Mariestads kommun.

Tillåtna tillägg

Tanaad Kooperative Multi Tjänster (TKMT) har olika grenar på sitt verksamhetsträd, men i Mariestad handlar det om att bedriva hemtjänst, det vill säga omvårdnad, service och hemsjukvård – som kommunen betalar för enligt den biståndsbedömning som görs.

– Vi känner oss trygga med att de klarar av hemtjänsten lika bra som personalen i Mariestads kommun, säger Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg.

En skillnad från den kommunala hemtjänsten är dock att TKMT också erbjuder ”rut”-tjänster för den som vill betala extra.

– Sådana tillägg har kommunen inte rätt att erbjuda, säger Lotta Hjoberg.

Hemspråksvård

TKMT har också en alldeles speciell nisch för sin verksamhet. De lovar nämligen att deras anställda talar samma språk som varje enskild brukare. Det är alltså i princip hemtjänst på hemspråk.

– Det handlar inte bara om språk, utan även kulturförståelse, förtydligar TKMT:s verksamhetsansvariga Birgitta Billinger Lundberg.

Hon medger att det är en utmaning, men menar att det går om man bestämmer sig för det. I Falköping, där företaget verkat i ett år, har de för närvarande 20 brukare med sju olika språk.

Saed Abdullahi, som är en av TKMT:s tre ägare, tror att hemtjänst på hemspråk är en framtidsbransch. Men för den skull tror han inte att man kan göra några stora pengar på det. Det är heller inte syftet:

– Vi tycker om att hjälpa människor, och här hjälper vi inte bara brukarna utan också dem vi anställer – folk från många olika länder, säger han.

Påverkar inte

I Falköping har företaget cirka 20 deltidsanställda. Lotta Hjoberg tror inte att konkurrensen kommer att påverka antalet anställda i Mariestads kommunala hemtjänst:

– Det skulle krävas att TKMT tar en stor andel av brukarna för att det skulle påverka, så det oroar oss inte. Vi ser snarare en brist på personal i framtiden.

Efter klockan 22 är det fortfarande kommunal personal som kommer hem till brukarna. Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart att kräva av ett litet företag att ha bemanning hela dygnet, menar Katrin Jedselius, sektor vård och omsorgs verksamhetsutvecklare.

Sedan Mariestads kommun beslutade om valfrihet inom hemvården 2010 har man återkommande annonserat efter konkurrenter till den egna hemtjänsten. Intresset har varit magert; fram till i höstas hade endast tre ansökningar – som dock inte höll måttet – kommit in.

Men så i höstas kom en förfrågan från Tanaad Kooperative Multi Tjänster – en ekonomisk förening med säte i Falköping. Vid socialnämndens februarisammanträde godkändes den och i veckan kunde avtalet slutligen skrivas på. Från och med den 16 mars finns det därmed två alternativ för hemtjänstanvändarna i Mariestads kommun.

Tillåtna tillägg

Tanaad Kooperative Multi Tjänster (TKMT) har olika grenar på sitt verksamhetsträd, men i Mariestad handlar det om att bedriva hemtjänst, det vill säga omvårdnad, service och hemsjukvård – som kommunen betalar för enligt den biståndsbedömning som görs.

– Vi känner oss trygga med att de klarar av hemtjänsten lika bra som personalen i Mariestads kommun, säger Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg.

En skillnad från den kommunala hemtjänsten är dock att TKMT också erbjuder ”rut”-tjänster för den som vill betala extra.

– Sådana tillägg har kommunen inte rätt att erbjuda, säger Lotta Hjoberg.

Hemspråksvård

TKMT har också en alldeles speciell nisch för sin verksamhet. De lovar nämligen att deras anställda talar samma språk som varje enskild brukare. Det är alltså i princip hemtjänst på hemspråk.

– Det handlar inte bara om språk, utan även kulturförståelse, förtydligar TKMT:s verksamhetsansvariga Birgitta Billinger Lundberg.

Hon medger att det är en utmaning, men menar att det går om man bestämmer sig för det. I Falköping, där företaget verkat i ett år, har de för närvarande 20 brukare med sju olika språk.

Saed Abdullahi, som är en av TKMT:s tre ägare, tror att hemtjänst på hemspråk är en framtidsbransch. Men för den skull tror han inte att man kan göra några stora pengar på det. Det är heller inte syftet:

– Vi tycker om att hjälpa människor, och här hjälper vi inte bara brukarna utan också dem vi anställer – folk från många olika länder, säger han.

Påverkar inte

I Falköping har företaget cirka 20 deltidsanställda. Lotta Hjoberg tror inte att konkurrensen kommer att påverka antalet anställda i Mariestads kommunala hemtjänst:

– Det skulle krävas att TKMT tar en stor andel av brukarna för att det skulle påverka, så det oroar oss inte. Vi ser snarare en brist på personal i framtiden.

Efter klockan 22 är det fortfarande kommunal personal som kommer hem till brukarna. Det hade inte varit ekonomiskt försvarbart att kräva av ett litet företag att ha bemanning hela dygnet, menar Katrin Jedselius, sektor vård och omsorgs verksamhetsutvecklare.

LOV

Lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009. Den är frivillig för kommuner och Mariestads kommun beslutade att införa den 2010. Lagen innebär att den som beviljats bistånd från biståndsenheten själv får välja vem av de godkända aktörerna som ska utföra insatserna.

Källa: