09 mar 2016 16:29

09 mar 2016 16:29

Storregion med 71 kommuner

SKARABORG: Västra Götaland, Halland och Värmland föreslås bli en enhet

Regeringens utredare föreslår att Västra Götaland, Värmland och Halland bildar en region i framtiden.

– Vi ska vara kommunernas region, det är redan tufft när vi är 49 kommuner, säger oppositionsrådet Alex Bergström (S).

Blir förslaget, som presenterades av indelningskommittén under onsdagen, verklighet kommer de tre nuvarande regionerna att bilda en bjässe med 2 239 370 invånare (31.12 2015) och med rejäla geografiska avstånd. Mellan Laholm i södra Halland och Torsby, som är den nordligaste kommunen i Värmland är det 478 kilometer bilvägen, fågelvägen handlar det om 405 kilometer.

Den nya regionen kommer att omfatta 71 kommuner, vilket nästan är 25 procent av landets 290 kommuner.

– Regionpolitiken kommer att handla om något annat. Om det blir så kommer vi nästan att bli som en delstat, då bör vi få medel så att vi kan ta ansvar för bland annat arbetsmarknadspolitiken, säger Alex Bergström.

Hur blir Skaraborgs förutsättningar?

– Det beror helt på vilka medel som skjuts till, men det finns massor av frågor som är svåra att svara på just nu.

Diskussioner

Regionrådet Jonas Andersson (L) var försiktig i sina kommentarer och betonade att det handlar om ett förslag. Närmast väntar diskussioner med Värmland och Halland.

– Vi har inget behov av att bli större, och jag trodde inte att de skulle föreslå att både Halland och Värmland skulle komma till oss. Men vi är beredda att diskutera, säger Jonas Andersson.

Hur stor är sannolikheten att förslaget blir verklighet?

– Svårt att bedöma, Halland vill ju inte tillhöra någon annan och i Värmland är det blandade uppfattningar, en del vill gå åt vårt håll medan andra vill gå österut.

Andersson tror inte att en ny storregion skulle få några större konsekvenser för vården.

– Vi har lärt oss att jobba på det sättet.

Finns det någon risk att det blir för stort?

– Det är svårt att bedöma. Men jag kan även se att vi är i behov av en kommunreform, vi kanske inte ska ha så många små kommuner.

Nej i Halland

I Halland – vars framtid bedöms hänga i luften – är motståndet mot en större organisation stort bland politiker och tjänstemän både på regional och på kommunal nivå, säger regiondirektör Catarina Dahlöf till TT. Själv ser hon inga fördelar med en sådan reform.

– Nej, vi kan inte se det i dag. Kollektivtrafik och fördelning av specialiserad vård blir inte bättre i en större region. Det finns inte någon organisation som genom att vara stor kan lösa de problemen.

Blir förslaget, som presenterades av indelningskommittén under onsdagen, verklighet kommer de tre nuvarande regionerna att bilda en bjässe med 2 239 370 invånare (31.12 2015) och med rejäla geografiska avstånd. Mellan Laholm i södra Halland och Torsby, som är den nordligaste kommunen i Värmland är det 478 kilometer bilvägen, fågelvägen handlar det om 405 kilometer.

Den nya regionen kommer att omfatta 71 kommuner, vilket nästan är 25 procent av landets 290 kommuner.

– Regionpolitiken kommer att handla om något annat. Om det blir så kommer vi nästan att bli som en delstat, då bör vi få medel så att vi kan ta ansvar för bland annat arbetsmarknadspolitiken, säger Alex Bergström.

Hur blir Skaraborgs förutsättningar?

– Det beror helt på vilka medel som skjuts till, men det finns massor av frågor som är svåra att svara på just nu.

Diskussioner

Regionrådet Jonas Andersson (L) var försiktig i sina kommentarer och betonade att det handlar om ett förslag. Närmast väntar diskussioner med Värmland och Halland.

– Vi har inget behov av att bli större, och jag trodde inte att de skulle föreslå att både Halland och Värmland skulle komma till oss. Men vi är beredda att diskutera, säger Jonas Andersson.

Hur stor är sannolikheten att förslaget blir verklighet?

– Svårt att bedöma, Halland vill ju inte tillhöra någon annan och i Värmland är det blandade uppfattningar, en del vill gå åt vårt håll medan andra vill gå österut.

Andersson tror inte att en ny storregion skulle få några större konsekvenser för vården.

– Vi har lärt oss att jobba på det sättet.

Finns det någon risk att det blir för stort?

– Det är svårt att bedöma. Men jag kan även se att vi är i behov av en kommunreform, vi kanske inte ska ha så många små kommuner.

Nej i Halland

I Halland – vars framtid bedöms hänga i luften – är motståndet mot en större organisation stort bland politiker och tjänstemän både på regional och på kommunal nivå, säger regiondirektör Catarina Dahlöf till TT. Själv ser hon inga fördelar med en sådan reform.

– Nej, vi kan inte se det i dag. Kollektivtrafik och fördelning av specialiserad vård blir inte bättre i en större region. Det finns inte någon organisation som genom att vara stor kan lösa de problemen.

Regionindelning

Utredarna Barbro Holmberg (S) och Kent Johansson föreslår följande indelning av de nuvarande regionerna/landstingen:

1) Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

2) Gävleborg, Dalarna, Uppsala, Västmanland, Örebro och Södermanland.

3) Stockholm och Gotland.

4) Västra Götaland, Halland och Värmland.

5) Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

6) Skåne och Blekinge.

Ett skarpt förslag lär komma den 30 juni. En ny läns- och landstingsindelning kan träda ikraft 1 januari 2019 eller 1 januari 2023.

Källa: Indelningskommittén