09 mar 2016 20:26

09 mar 2016 20:26

På god väg mot ny allians

MARIESTAD: Kulturfolket formerar sig

Det återstår en månad till Mariestads kulturallians ska bildas på riktigt och innan dess måste detaljerna finslipas.
Onsdagskvällens stormöte var ett led i det arbetet.

Alliansen ska vara kommunledningens samtalspartner i frågor som berör kulturföreningarna. Tanken är bland annat att dialogen på det viset ska förenklas och förkortas. Från kulturlivets sida hoppas man också att deras förslag ska få större tyngd än om varje enskild förening framför sina egna synpunkter.

Men det är inte ”bara” att bilda en förening. Den måste ha ett styre, väl genomtänkta stadgar och arbetsmetoder som medlemmarna är överens om, inte minst som det är en helt ny organisation som skapas.

I slutet av 2015 bildades en interimsstyrelse bestående av fem personer från lika många föreningar; Ewa Nylander (Allékonst), Gert Winberg (Panncentralen), Peter Selmosson (Finska föreningen), Jan-Olof Berglund (Odensåkers hembygdsförening) och Torbjörn Forsell (Unicarevyn). Dessa har sedan dess jobbat med att ta fram förslag till stadgar som ska antas i samband med bildandet den 13 april.

Det var bland annat dessa förslag som diskuterades vid stormötet i stadshusets Vänersal på onsdagskvällen. Ett 65-tal föreningar hade bjudits in och på plats fanns ett 30-tal personer som representerade några av dem. Där fanns såväl hembygdsföreningar och klubbar för specialintressen som konstnärligt aktiva och andra kulturaktörer.

Dessutom fanns kommunens kulturchef och delar av kulturutskottet på plats. De är ju också intresserade av att kulturalliansen blir av och blir bra. Vid den senaste träffen, i februari, konstaterade kommunalråd Johan Abrahamsson (M) bland annat att ”det finns ett stort behov av en gemensam aktivitetsplattform”.

Alliansen ska vara kommunledningens samtalspartner i frågor som berör kulturföreningarna. Tanken är bland annat att dialogen på det viset ska förenklas och förkortas. Från kulturlivets sida hoppas man också att deras förslag ska få större tyngd än om varje enskild förening framför sina egna synpunkter.

Men det är inte ”bara” att bilda en förening. Den måste ha ett styre, väl genomtänkta stadgar och arbetsmetoder som medlemmarna är överens om, inte minst som det är en helt ny organisation som skapas.

I slutet av 2015 bildades en interimsstyrelse bestående av fem personer från lika många föreningar; Ewa Nylander (Allékonst), Gert Winberg (Panncentralen), Peter Selmosson (Finska föreningen), Jan-Olof Berglund (Odensåkers hembygdsförening) och Torbjörn Forsell (Unicarevyn). Dessa har sedan dess jobbat med att ta fram förslag till stadgar som ska antas i samband med bildandet den 13 april.

Det var bland annat dessa förslag som diskuterades vid stormötet i stadshusets Vänersal på onsdagskvällen. Ett 65-tal föreningar hade bjudits in och på plats fanns ett 30-tal personer som representerade några av dem. Där fanns såväl hembygdsföreningar och klubbar för specialintressen som konstnärligt aktiva och andra kulturaktörer.

Dessutom fanns kommunens kulturchef och delar av kulturutskottet på plats. De är ju också intresserade av att kulturalliansen blir av och blir bra. Vid den senaste träffen, i februari, konstaterade kommunalråd Johan Abrahamsson (M) bland annat att ”det finns ett stort behov av en gemensam aktivitetsplattform”.