09 mar 2016 06:00

09 mar 2016 06:00

Klar ökning av nystartade företag

MARIESTAD: Februari en lyckomånad

Under februari ökade antalet nya företag med nästan 30 procent i Västra Götaland.
Det är de högsta siffrorna på tre år enligt ny statistik från Bolagsverket.

Registreringen av nya företag i Västra Götaland ökade med 29,1 procent i februari. I hela landet var siffran 24,4 procent för årets andra månad. Det är den största ökningen av nya företag under en och samma månad, sedan april 2013.

Det visar färsk statistik som ekonomiföretaget Visma sammanställt från Bolagsverket.

– Det är glädjande att se att fler vågar satsa på sina drömmar och startar företag. 2016 har inletts på ett sätt som lovar gott för framtiden, säger Boo Gunnarsson, Visma Spcs företagarexpert.

Under februari ökade nyföretagande i 19 av 21 län. Totalt registrerades 6 377 nya företag i Sverige, jämfört med 5 127 samma månad ett år tidigare.

I Västra Götaland ökade siffran från 803 nya företag till 1 037. Än så länge finns inga siffror som presenterar läget kommunvis, men trenden i riket visar generellt en stigande utvecklingskurva.

– Fler företag betyder fler jobb för landet i stort och man ska inte underskatta de små företagens inverkan på sysselsättningen. Under de senaste 20 åren har omkring 600 000 arbetstillfällen skapats i nya företag, varav merparten är just småföretag, säger Boo Gunnarsson.

40 nya företag 2015

Det är långt ifrån alla nya företagare som väljer att ta hjälp och rådgivning av Nyföretagarcentrum när de vill starta eget.

– Vi kan bara titta på våra egna siffror och de är framtagna utifrån de kunder som vi har. Om vi tittar på Mariestad är det någonstans mellan 30 och 40 procent av nyföretagarna som väljer att ta hjälp av oss, säger Kenneth Kronqvist på Nyföretagarcentrum i Mariestad.

Från det att Nyföretagarcentrum startades i Mariestad 2008, fram till 31 december 2015 har man haft 736 rådgivningskunder.

– Vi har sedan starten och fram till årsskiftet haft 1 213 rådgivningstimmar. Totalt har det resulterat i 307 nya företag, varav 40 företag tillkom under 2015, säger Kronqvist.

Fokus ligger på förberedelser och analys.

– Vår uppgift är att underlätta tillkomsten av livskraftiga företag. Vi är ju inga domare utan finns till för rådgivning. Väljer man att starta företag är det viktigt att det ska kännas bra och att det finns goda förutsättningar att lyckas. Då är det viktigt att den som vill starta företag har funderat på om det är ett arbetssätt som passar den, om affärsidén håller och om efterfrågan finns på marknaden, säger Kronqvist.

Registreringen av nya företag i Västra Götaland ökade med 29,1 procent i februari. I hela landet var siffran 24,4 procent för årets andra månad. Det är den största ökningen av nya företag under en och samma månad, sedan april 2013.

Det visar färsk statistik som ekonomiföretaget Visma sammanställt från Bolagsverket.

– Det är glädjande att se att fler vågar satsa på sina drömmar och startar företag. 2016 har inletts på ett sätt som lovar gott för framtiden, säger Boo Gunnarsson, Visma Spcs företagarexpert.

Under februari ökade nyföretagande i 19 av 21 län. Totalt registrerades 6 377 nya företag i Sverige, jämfört med 5 127 samma månad ett år tidigare.

I Västra Götaland ökade siffran från 803 nya företag till 1 037. Än så länge finns inga siffror som presenterar läget kommunvis, men trenden i riket visar generellt en stigande utvecklingskurva.

– Fler företag betyder fler jobb för landet i stort och man ska inte underskatta de små företagens inverkan på sysselsättningen. Under de senaste 20 åren har omkring 600 000 arbetstillfällen skapats i nya företag, varav merparten är just småföretag, säger Boo Gunnarsson.

40 nya företag 2015

Det är långt ifrån alla nya företagare som väljer att ta hjälp och rådgivning av Nyföretagarcentrum när de vill starta eget.

– Vi kan bara titta på våra egna siffror och de är framtagna utifrån de kunder som vi har. Om vi tittar på Mariestad är det någonstans mellan 30 och 40 procent av nyföretagarna som väljer att ta hjälp av oss, säger Kenneth Kronqvist på Nyföretagarcentrum i Mariestad.

Från det att Nyföretagarcentrum startades i Mariestad 2008, fram till 31 december 2015 har man haft 736 rådgivningskunder.

– Vi har sedan starten och fram till årsskiftet haft 1 213 rådgivningstimmar. Totalt har det resulterat i 307 nya företag, varav 40 företag tillkom under 2015, säger Kronqvist.

Fokus ligger på förberedelser och analys.

– Vår uppgift är att underlätta tillkomsten av livskraftiga företag. Vi är ju inga domare utan finns till för rådgivning. Väljer man att starta företag är det viktigt att det ska kännas bra och att det finns goda förutsättningar att lyckas. Då är det viktigt att den som vill starta företag har funderat på om det är ett arbetssätt som passar den, om affärsidén håller och om efterfrågan finns på marknaden, säger Kronqvist.

  • Johanna Drath