09 mar 2016 12:12

09 mar 2016 12:12

Folktandvården handlade rätt

MARIESTAD

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat en Lex Maria-anmälan om fördröjd diagnos från Folktandvården i Mariestad.

IVO anser att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet och avslutar därmed ärendet.

Anmälan rörde en patient, där man i maj 2014 upptäckte en cysta i anslutning till en displacerad visdomstand i överkäken.

Av vårdgivarens utredning framgår att cystan hade kunnat upptäckas ett år tidigare om all information då hade hämtats in från tagna röntgenbilder. Vilken betydelse den sena diagnostiken i detta fall har haft för cystans tillväxt och det vidare förloppet är svårt att säga.

Vårdgivaren har föreslagit ett antal förslag till åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.

 

IVO anser att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet och avslutar därmed ärendet.

Anmälan rörde en patient, där man i maj 2014 upptäckte en cysta i anslutning till en displacerad visdomstand i överkäken.

Av vårdgivarens utredning framgår att cystan hade kunnat upptäckas ett år tidigare om all information då hade hämtats in från tagna röntgenbilder. Vilken betydelse den sena diagnostiken i detta fall har haft för cystans tillväxt och det vidare förloppet är svårt att säga.

Vårdgivaren har föreslagit ett antal förslag till åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen.