09 mar 2016 14:19

09 mar 2016 14:19

Fler vill resa med Västtrafik

KOLLEKTIVTRAFIK

Under förra året gjordes 280 miljoner resor med Västtrafik, vilket var en ökning med en procent jämfört med 2014. Tågresandet ökade med fyra procent, båttrafiken med två procent och bussåkandet med två procent. Sedan 2006 har antalet resor med bolaget ökat med 40 procent. Under förra året uppgav 69 procent vid mätningar ombord att det var nöjda eller mycket nöjda med bolaget. Andelen missnöjda var nio procent, en procentenhet mindre än 2014.

Under förra året gjordes 280 miljoner resor med Västtrafik, vilket var en ökning med en procent jämfört med 2014. Tågresandet ökade med fyra procent, båttrafiken med två procent och bussåkandet med två procent. Sedan 2006 har antalet resor med bolaget ökat med 40 procent. Under förra året uppgav 69 procent vid mätningar ombord att det var nöjda eller mycket nöjda med bolaget. Andelen missnöjda var nio procent, en procentenhet mindre än 2014.