08 mar 2016 10:18

08 mar 2016 10:18

Klart för digitala skyltar vid E20

MARIESTAD

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna avtalet med Lejoma Pmarker AB för etablering av två digitala skyltar längs E20 i närheten av Haggårdskorset. Jumbotronerna, med en planerad storlek på 25 kvadratmeter vardera, ska vara synliga för bilister på 26:an från Skövde och de som åker norrut på E20.

Enligt avtalet får Mariestads kommun 35 procent av visningstiden. Skyltarna kommer inte att vara i drift mellan 24.00 och 06.00.

Politikerna har sagt ja till en investeringskostnad på 90 000 kronor, samt 100 000 kronor om året i driftskostnader fram till den 30 september 2024. I avtalet finns en option om ytterligare två år.

Kommunens näringslivschef Mats Widhage har tidigare sagt till MT att arrangemang i Mariestad, den vackra boendemiljön och det lokala näringslivet ska lyftas fram på de digitala skyltarna utmed E20.

 

 

Enligt avtalet får Mariestads kommun 35 procent av visningstiden. Skyltarna kommer inte att vara i drift mellan 24.00 och 06.00.

Politikerna har sagt ja till en investeringskostnad på 90 000 kronor, samt 100 000 kronor om året i driftskostnader fram till den 30 september 2024. I avtalet finns en option om ytterligare två år.

Kommunens näringslivschef Mats Widhage har tidigare sagt till MT att arrangemang i Mariestad, den vackra boendemiljön och det lokala näringslivet ska lyftas fram på de digitala skyltarna utmed E20.