08 mar 2016 14:48

08 mar 2016 14:48

Hundbiten fick fel läkemedel

IVO

En kvinna blev hundbiten och vände sig till jourcentralen i Mariestad. Hon fick läkemedel, åt det en vecka men blev inte bättre. I stället uppsökte hon sin ordinarie vårdcentral, fick en annans sorts penicillin och besvären försvann.

Hon anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger jourcentralen kritik.

Ivo menar att en antibiotikabehandling ska föregås av en odling och att läkemedlet som skrevs ut är mindre lämpligt i det aktuella fallet.

En kvinna blev hundbiten och vände sig till jourcentralen i Mariestad. Hon fick läkemedel, åt det en vecka men blev inte bättre. I stället uppsökte hon sin ordinarie vårdcentral, fick en annans sorts penicillin och besvären försvann.

Hon anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som ger jourcentralen kritik.

Ivo menar att en antibiotikabehandling ska föregås av en odling och att läkemedlet som skrevs ut är mindre lämpligt i det aktuella fallet.