08 mar 2016 06:00

08 mar 2016 06:00

Deltidsarbete ger ojämställda löner

MARIESTAD: LO-rapport: Kvinnorna fortsätter halka efter

Det har hänt mycket på jämställdhetens område i vårt land. Brukar vi säga.
Men LO:s lönebarometer visar på motsatsen.
– Det största felet är att kvinnorna inte får heltid, menar Kommunals ordförande i Mariestad, Lena Dalstam.

En kvinna med arbetaryrke tjänar i genomsnitt 17 860 kronor per månad. En mans inkomst ligger på 24 460 kronor. Hennes lön är alltså 27 procent lägre. Det visar LO:s jämställdhetsbarometer som presenterades förra veckan.

Den stora skillnaden förklaras bland annat med att arbetsmarknaden fortfarande är väldigt könsuppdelad: Kvinnor jobbar med handel och vård – män med teknik och maskiner.

– Vi har försökt inom LO, att lyfta kvinnolönerna, säger Staffan Lindström som är kommunikationsansvarig på västsvenska LO-distriktet. Nu sprack ju samordningen inför årets avtalsrörelse, vilket kan försvåra det. Alla är överens om ATT det ska hända, men inte om HUR eller HUR FORT. Där finns det ingen samsyn mellan förbunden.

Detaljhandeln lägst

Men framför allt är det anställningsformerna som lyfts fram i diskussionen.

Siffrorna visar nämligen de faktiska lönerna, där man tagit hänsyn till arbetstiden. Fortfarande är det kvinnorna som i högre grad än männen jobbar deltid.

Allra lägst faktisk månadslön har kvinnorna i detaljhandel, hotell och restaurang, som till och med ligger under 16 000 kronor i månaden.

– Där är snittarbetstiden knappt 70 procent, säger Staffan Lindström; det är svårt att hitta någon som jobbar heltid. Undantaget grabbarna på Siba och Media Markt; de jobbar heltid, men knappt någon av kvinnorna på H&M.

”Inte beroende”

Staffan Lindström menar att mycket kan lösas genom att få bort den ofrivilliga deltiden och där är det inte bara detaljhandeln som utmärker sig utan även den kommunala sektorn.

– Man ska kunna kräva heltid som norm. Det finns på en del håll, men viljan ser olika ut i olika kommuner – oavsett politisk styrning, säger han.

Fackförbundet Kommunal bekräftar den bilden.

– Vi jobbar dagligen för att ge våra medlemmar tryggare arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö, säger Mariestads sektionsordförande Lena Dalstam. I det ligger rätten till heltid. Man ska inte behöva vara beroende av en andra hälft för sin försörjning. Och man ska orka hålla också.

Ojämställt i Mariestad

Hon tycker att det är märkligt att kvinnors tider bestäms efter hur mycket ”de behövs”, medan mäns jobb alltid fyller en heltid.

– Arbete anser vi att det finns, men pengarna fattas ibland, säger Lena Dalstam.

LO-barometern handlar om faktisk lön, men även om man jämför lön omräknat till heltid hamnar de kvinnodominerade jobben efter. I Mariestad tjänar exempelvis en utbildad undersköterska (oftast en kvinna) i genomsnitt 24 164 kronor (heltid) medan en renhållningsarbetare (i huvudsak män) tjänar 25 845 kronor. Ett ekonomibiträde (kvinnor) får 23 108 kronor på en heltid medan vaktmästaren/fastighetsskötaren (män) tjänar 24 959 kronor.

LO:s Staffan Lindström menar att det finns mycket kvar att göra:

– Arbetsmarknadens parter måste bli bättre på att värdera kvinnodominerade arbeten högre.

Fotnot: Siffrorna i LO:s jämställdhetsbarometer gäller 2014.

En kvinna med arbetaryrke tjänar i genomsnitt 17 860 kronor per månad. En mans inkomst ligger på 24 460 kronor. Hennes lön är alltså 27 procent lägre. Det visar LO:s jämställdhetsbarometer som presenterades förra veckan.

Den stora skillnaden förklaras bland annat med att arbetsmarknaden fortfarande är väldigt könsuppdelad: Kvinnor jobbar med handel och vård – män med teknik och maskiner.

– Vi har försökt inom LO, att lyfta kvinnolönerna, säger Staffan Lindström som är kommunikationsansvarig på västsvenska LO-distriktet. Nu sprack ju samordningen inför årets avtalsrörelse, vilket kan försvåra det. Alla är överens om ATT det ska hända, men inte om HUR eller HUR FORT. Där finns det ingen samsyn mellan förbunden.

Detaljhandeln lägst

Men framför allt är det anställningsformerna som lyfts fram i diskussionen.

Siffrorna visar nämligen de faktiska lönerna, där man tagit hänsyn till arbetstiden. Fortfarande är det kvinnorna som i högre grad än männen jobbar deltid.

Allra lägst faktisk månadslön har kvinnorna i detaljhandel, hotell och restaurang, som till och med ligger under 16 000 kronor i månaden.

– Där är snittarbetstiden knappt 70 procent, säger Staffan Lindström; det är svårt att hitta någon som jobbar heltid. Undantaget grabbarna på Siba och Media Markt; de jobbar heltid, men knappt någon av kvinnorna på H&M.

”Inte beroende”

Staffan Lindström menar att mycket kan lösas genom att få bort den ofrivilliga deltiden och där är det inte bara detaljhandeln som utmärker sig utan även den kommunala sektorn.

– Man ska kunna kräva heltid som norm. Det finns på en del håll, men viljan ser olika ut i olika kommuner – oavsett politisk styrning, säger han.

Fackförbundet Kommunal bekräftar den bilden.

– Vi jobbar dagligen för att ge våra medlemmar tryggare arbetsvillkor och bättre arbetsmiljö, säger Mariestads sektionsordförande Lena Dalstam. I det ligger rätten till heltid. Man ska inte behöva vara beroende av en andra hälft för sin försörjning. Och man ska orka hålla också.

Ojämställt i Mariestad

Hon tycker att det är märkligt att kvinnors tider bestäms efter hur mycket ”de behövs”, medan mäns jobb alltid fyller en heltid.

– Arbete anser vi att det finns, men pengarna fattas ibland, säger Lena Dalstam.

LO-barometern handlar om faktisk lön, men även om man jämför lön omräknat till heltid hamnar de kvinnodominerade jobben efter. I Mariestad tjänar exempelvis en utbildad undersköterska (oftast en kvinna) i genomsnitt 24 164 kronor (heltid) medan en renhållningsarbetare (i huvudsak män) tjänar 25 845 kronor. Ett ekonomibiträde (kvinnor) får 23 108 kronor på en heltid medan vaktmästaren/fastighetsskötaren (män) tjänar 24 959 kronor.

LO:s Staffan Lindström menar att det finns mycket kvar att göra:

– Arbetsmarknadens parter måste bli bättre på att värdera kvinnodominerade arbeten högre.

Fotnot: Siffrorna i LO:s jämställdhetsbarometer gäller 2014.