08 mar 2016 21:29

08 mar 2016 21:29

Carin ser musikens roll

MARIESTAD: Annorlunda vinkel på konflikten i Mellanöstern

Begreppen och frågorna är många när det talas om oron i Mellanöstern.
En fråga, som kanske inte många ställt, är vilken roll musiken spelar. Men det håller Carin Berg på att reda ut.

Det var något av en nostalgitripp för Carin Berg, att vara tillbaka på Vadsbogymnasiet. På tisdagen fick samhällseleverna lyssna till hennes föredrag om islamistiska rörelser, Mellanösternkonflikten och den religiösa musiken som politiskt verktyg. För 20 år sedan var hon själv samhällselev på skolan.

Numera är hon doktorand vid Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet. Hon var inbjuden av Mariestads FN-förening som föreläsare vid dess årsmöte, men fick alltså också tillfälle att ge en lektion i det aktuella ämnet på gymnasiet. Lite ”basic” – för att använda hennes eget ord – om islamistiska rörelser, deras likheter, skillnader och syften: Väl medveten om att konflikterna man läser och hör om i media ofta kan vara svåra att förstå.

Islamismens början

Hon började med att gå tillbaka till 1900-talets början då Nordafrika och Mellanöstern avkolonialiserades. Där inleddes en konflikt mellan de som ville behålla de västerländska influenserna och de som önskade en återgång till det islamska styret som fanns innan. De senare utvecklades under 1900-talet till politiska rörelser – islamism – som verkade för total frigörelse från västliga influenser.

– Det är populärt men fel att framställa islamism som ett enhetligt fenomen, sa Carin Berg som framför allt har fördjupat sig i Hamas och Hezbollah:

– Men det finns likheter, som att politiken är baserad på religion; allt görs i Guds namn, att de är en motståndsrörelse mot Israel, att de är en del av det politiska systemet samt att de är gräsrotsrörelser och tar hand om sin egen befolkning.

Spännande studier

Carin Berg berättade om sina fältstudier i Gaza och Libanon, där hon tog stora risker och jobbade under mycket speciella omständigheter för att på plats bedriva forskning kring hur musiken används i Hamas respektive Hezbollah.

Hon förklarade begreppet anashid – politiska sånger som följer islams regler.

– Det är musik med ett tydligt syfte. Den får inte göra folk upprymda och texten får inte ta upp ämnen som inte är godkända enligt islam, exempelvis kärlek mellan ogifta.

Carin, som följt flera musiker på nära håll, spelade upp låtar och visade bilder med olika exempel på anashid och konstaterade att musiken är ett kraftfullt vapen – som propaganda men också som förenande faktor inom organisationerna.

Det var något av en nostalgitripp för Carin Berg, att vara tillbaka på Vadsbogymnasiet. På tisdagen fick samhällseleverna lyssna till hennes föredrag om islamistiska rörelser, Mellanösternkonflikten och den religiösa musiken som politiskt verktyg. För 20 år sedan var hon själv samhällselev på skolan.

Numera är hon doktorand vid Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet. Hon var inbjuden av Mariestads FN-förening som föreläsare vid dess årsmöte, men fick alltså också tillfälle att ge en lektion i det aktuella ämnet på gymnasiet. Lite ”basic” – för att använda hennes eget ord – om islamistiska rörelser, deras likheter, skillnader och syften: Väl medveten om att konflikterna man läser och hör om i media ofta kan vara svåra att förstå.

Islamismens början

Hon började med att gå tillbaka till 1900-talets början då Nordafrika och Mellanöstern avkolonialiserades. Där inleddes en konflikt mellan de som ville behålla de västerländska influenserna och de som önskade en återgång till det islamska styret som fanns innan. De senare utvecklades under 1900-talet till politiska rörelser – islamism – som verkade för total frigörelse från västliga influenser.

– Det är populärt men fel att framställa islamism som ett enhetligt fenomen, sa Carin Berg som framför allt har fördjupat sig i Hamas och Hezbollah:

– Men det finns likheter, som att politiken är baserad på religion; allt görs i Guds namn, att de är en motståndsrörelse mot Israel, att de är en del av det politiska systemet samt att de är gräsrotsrörelser och tar hand om sin egen befolkning.

Spännande studier

Carin Berg berättade om sina fältstudier i Gaza och Libanon, där hon tog stora risker och jobbade under mycket speciella omständigheter för att på plats bedriva forskning kring hur musiken används i Hamas respektive Hezbollah.

Hon förklarade begreppet anashid – politiska sånger som följer islams regler.

– Det är musik med ett tydligt syfte. Den får inte göra folk upprymda och texten får inte ta upp ämnen som inte är godkända enligt islam, exempelvis kärlek mellan ogifta.

Carin, som följt flera musiker på nära håll, spelade upp låtar och visade bilder med olika exempel på anashid och konstaterade att musiken är ett kraftfullt vapen – som propaganda men också som förenande faktor inom organisationerna.