07 mar 2016 15:30

07 mar 2016 16:49

Skas köper sig ur urologbristen

SKARABORG: Växande köer och läkare som slutar

Skaraborgs sjukhus har brist på urologer och måste plocka in bemanningsläkare.
– Vi vill inte hamna i ett läge där vi halkar efter, säger verksamhetschefen Lars Rydberg.

Lars Rydberg har sökt, och fått godkänt, medel för att plocka in en bemanningsläkare på urologkliniken, dels för att kunna bemanna den ordinarie mottagningsverksamheten, dels för att korta vårdköerna. Totalt har en dryg miljon kronor beviljats för åtgärderna.

– Det gäller främst till och med augusti.

Just nu klarar inte urologen vårdgarantin. Antalet patienter som väntar på sitt första besök hos läkare stiger och målet att alla patienter ska träffa läkare inom 90 dagar uppfylls bara till 82 procent. 59 procent träffar läkare inom 60 dagar och 36 procent inom 30 dfagar. Att ett standardiserat vårdförlopp införts på två av de stora diagnoserna (blås- och prostatacancer) har ökat remissinflödet.

– Vi kommer att ha extramottagningar fram till och med sommaren. Vi håller kön stången, men vill inte halka efter. Vi ska kunna erbjuda patienter med misstanke om cancer en process som går snabbt, säger Lars Rydberg.

En överläkare samt en specialist på kliniken upp sig i höstas, från och med vecka 9 har en överläkare tjänstledigt under ett halvår, en överläkare vill tjänstgöra kliniskt på 40 procent och ägna resten av tiden åt studierektorsverksamhet, en överläkare är halvtidssjukskriven.

– Det är inga schismer eller liknande, utan naturliga saker som gör att vi tappar kompetens. Vi fyller på med ST-läkare; de är duktiga men behöver handledning.

Nationellt är det brist på urologer, och Skas situation är inte ovanlig i landet.

– Vi sonderar även möjligheten att rekrytera utomlands.

Lars Rydberg har sökt, och fått godkänt, medel för att plocka in en bemanningsläkare på urologkliniken, dels för att kunna bemanna den ordinarie mottagningsverksamheten, dels för att korta vårdköerna. Totalt har en dryg miljon kronor beviljats för åtgärderna.

– Det gäller främst till och med augusti.

Just nu klarar inte urologen vårdgarantin. Antalet patienter som väntar på sitt första besök hos läkare stiger och målet att alla patienter ska träffa läkare inom 90 dagar uppfylls bara till 82 procent. 59 procent träffar läkare inom 60 dagar och 36 procent inom 30 dfagar. Att ett standardiserat vårdförlopp införts på två av de stora diagnoserna (blås- och prostatacancer) har ökat remissinflödet.

– Vi kommer att ha extramottagningar fram till och med sommaren. Vi håller kön stången, men vill inte halka efter. Vi ska kunna erbjuda patienter med misstanke om cancer en process som går snabbt, säger Lars Rydberg.

En överläkare samt en specialist på kliniken upp sig i höstas, från och med vecka 9 har en överläkare tjänstledigt under ett halvår, en överläkare vill tjänstgöra kliniskt på 40 procent och ägna resten av tiden åt studierektorsverksamhet, en överläkare är halvtidssjukskriven.

– Det är inga schismer eller liknande, utan naturliga saker som gör att vi tappar kompetens. Vi fyller på med ST-läkare; de är duktiga men behöver handledning.

Nationellt är det brist på urologer, och Skas situation är inte ovanlig i landet.

– Vi sonderar även möjligheten att rekrytera utomlands.