07 mar 2016 11:01

07 mar 2016 11:09

Jonegård lämnar SD i protest

MARIESTAD: Sverigedemokrat till hård attack mot egna partiet

Fullmäktigeledamoten Ola Jonegård lämnar omedelbart alla politiska uppdrag för Sverigedemokraterna.
Den lokale SD-ledaren i Mariestad anser att toppstyre och korruption präglar partiet på riksnivå.
– SD börjar att påminna om en sekt, säger Jonegård.

Islamologen och tidigare moderaten Ola Jonegård gick med i Sverigedemokraterna inför valet 2014 på grund av ”en katastrofal invandringspolitik” (MT 20 augusti 2014). Nu lämnar den samme partiet och ordförandeposten i SD Mariestad i protest mot partiledningens inställning till gräsrötterna.

– Partitoppen ser ned på oss och har isolerat sig i Stockholm. De avkräver pengar från distrikt och kommunföreningar utan att knappt erbjuda något i gengäld. Partistyrelsen använder partipengarna som sin privata bankomat, säger Jonegård.

Blir en vilde

Ola Jonegårds avhopp innebär att han blir en politisk vilde – precis som Henrik Karlsson – i kommunfullmäktige i Mariestad. Sverigedemokraterna har totalt tre mandat i fullmäktige, de andra platserna fylls av Marie Bivefors och John Henningsson. I det senaste kommunvalet fick SD 5,9 procent av rösterna, något som gav partiet en vågmästarroll. I samtliga beslut har Jonegård, Bivefors och Henningsson röstat med majoriteten.

Enligt Jonegård har SD Mariestad, som i dag har drygt 60 medlemmar, försökt att övertyga honom att stanna kvar. På årsmötet för ett par dagar sedan meddelade Jonegård att han hoppar av.

– Årsmötet bordlades utan att någon ny styrelse valdes. Just nu har jag svårt att se att styrelsen kommer att ombildas inom den närmaste tiden. Jag var inte den enda som lämnade.

Historia

Ola Jonegård har tidigare riktat skarp kritik mot partiledningens agerande. Inte minst i samband med att moderpartiet i höstas valde att klippa banden med ungdomsförbundet, efter att Jessica Ohlsson valdes till ordförande för SDU i stället för den av moderpartiet uppbackade Tobias Andersson från Skövde.

– Interndemokratin är avskaffad och nolltoleransen används selektivt för att utesluta kritiker. Organisationen på riksnivå har i praktiken också kollapsat, säger Jonegård utan att skräda orden.

– Partiet bröt samarbetet med ungdomsförbundet utan att hålla någon omröstning. Jag får nog säga att det var droppen för mig.

Petningen av riksdagsledamoten Hanna Wigh, tidigare ordförande i SD Skaraborgs distriktsstyrelse, från partistyrelsen har också påverkat Jonegårds beslut. Det var Hanna Wigh som övertalade Jonegård att åta sig uppdraget som SD:s toppnamn i Mariestad.

Hur övertygad SD:are var du när du gick med i partiet?

– Svårt att säga. Jag var framför allt väldigt missnöjd med invandringspolitiken.

– När Moderaterna skärpt sin politik har SD tappat väljare. SD har fyllt ett tomrum, deras framgångar har mer än något annat berott på att alla andra partier varit så dåliga.

Ola Jonegård berättar att utbildningsverksamheten inom kommunföreningen och distriktet varit obefintlig. Och att det inte beror på lokal ovilja. Stora delar av partistödet har i stället gått till riks.

– Det har blivit ett moment 22. Distriktet har velat få i gång utbildning och aktiviteter, men har inte fått något tillbaka från riks.

– Vi får ingen information över huvudtaget. Den enda kommunikationen är order om hur vi ska göra med fakturor.

Samtidigt har Sverigedemokraterna skördat stora framgångar i opinionen och har ett fortsatt momentum. Hur utbredd är den interna kritiken egentligen?

– Jag tror att lite av SD:s räddning är att det kommer in så många nya i partiet hela tiden, de vet inte vilka krav man borde kunna ställa på organisationen. Personligen upplever jag att flera av de som har varit med ett tag hoppar av eller är väldigt kritiska, säger Ola Jonegård.

Islamologen och tidigare moderaten Ola Jonegård gick med i Sverigedemokraterna inför valet 2014 på grund av ”en katastrofal invandringspolitik” (MT 20 augusti 2014). Nu lämnar den samme partiet och ordförandeposten i SD Mariestad i protest mot partiledningens inställning till gräsrötterna.

– Partitoppen ser ned på oss och har isolerat sig i Stockholm. De avkräver pengar från distrikt och kommunföreningar utan att knappt erbjuda något i gengäld. Partistyrelsen använder partipengarna som sin privata bankomat, säger Jonegård.

Blir en vilde

Ola Jonegårds avhopp innebär att han blir en politisk vilde – precis som Henrik Karlsson – i kommunfullmäktige i Mariestad. Sverigedemokraterna har totalt tre mandat i fullmäktige, de andra platserna fylls av Marie Bivefors och John Henningsson. I det senaste kommunvalet fick SD 5,9 procent av rösterna, något som gav partiet en vågmästarroll. I samtliga beslut har Jonegård, Bivefors och Henningsson röstat med majoriteten.

Enligt Jonegård har SD Mariestad, som i dag har drygt 60 medlemmar, försökt att övertyga honom att stanna kvar. På årsmötet för ett par dagar sedan meddelade Jonegård att han hoppar av.

– Årsmötet bordlades utan att någon ny styrelse valdes. Just nu har jag svårt att se att styrelsen kommer att ombildas inom den närmaste tiden. Jag var inte den enda som lämnade.

Historia

Ola Jonegård har tidigare riktat skarp kritik mot partiledningens agerande. Inte minst i samband med att moderpartiet i höstas valde att klippa banden med ungdomsförbundet, efter att Jessica Ohlsson valdes till ordförande för SDU i stället för den av moderpartiet uppbackade Tobias Andersson från Skövde.

– Interndemokratin är avskaffad och nolltoleransen används selektivt för att utesluta kritiker. Organisationen på riksnivå har i praktiken också kollapsat, säger Jonegård utan att skräda orden.

– Partiet bröt samarbetet med ungdomsförbundet utan att hålla någon omröstning. Jag får nog säga att det var droppen för mig.

Petningen av riksdagsledamoten Hanna Wigh, tidigare ordförande i SD Skaraborgs distriktsstyrelse, från partistyrelsen har också påverkat Jonegårds beslut. Det var Hanna Wigh som övertalade Jonegård att åta sig uppdraget som SD:s toppnamn i Mariestad.

Hur övertygad SD:are var du när du gick med i partiet?

– Svårt att säga. Jag var framför allt väldigt missnöjd med invandringspolitiken.

– När Moderaterna skärpt sin politik har SD tappat väljare. SD har fyllt ett tomrum, deras framgångar har mer än något annat berott på att alla andra partier varit så dåliga.

Ola Jonegård berättar att utbildningsverksamheten inom kommunföreningen och distriktet varit obefintlig. Och att det inte beror på lokal ovilja. Stora delar av partistödet har i stället gått till riks.

– Det har blivit ett moment 22. Distriktet har velat få i gång utbildning och aktiviteter, men har inte fått något tillbaka från riks.

– Vi får ingen information över huvudtaget. Den enda kommunikationen är order om hur vi ska göra med fakturor.

Samtidigt har Sverigedemokraterna skördat stora framgångar i opinionen och har ett fortsatt momentum. Hur utbredd är den interna kritiken egentligen?

– Jag tror att lite av SD:s räddning är att det kommer in så många nya i partiet hela tiden, de vet inte vilka krav man borde kunna ställa på organisationen. Personligen upplever jag att flera av de som har varit med ett tag hoppar av eller är väldigt kritiska, säger Ola Jonegård.