06 mar 2016 16:18

06 mar 2016 16:18

Historisk kavalkad på Röda korsets jubileum

MARIESTAD

Röda korsets Mariestadskrets firade 100 år med teater och föreläsning. Den stora uppslutningen tog arrangören på sängen.
– Det blev bättre än vad vi hade vågat hoppas på, säger Margareta Magnusson.

Ett firande var på sin plats när Mariestadskretsen för Röda korset fyllde 100 år. Redan i höstas började några av medlemmarna att smida sina planer och det var då kontakten togs med estetprogrammet på Vadsbogymnasiet.

Förslaget att eleverna i årskurs två skulle göra en kavalkad på Röda korsets långa historia gick hem hos läraren Roger Sjöberg.

– Vi är vana att göra historiska produktioner och när vi fick förfrågan av Röda korset var det självklart för oss att ställa upp. Vi ville göra alla faktabitarna begripliga för publiken och för oss har det varit en utmaning att komma till målet, säger han och tillägger:

– För att integrera nuet tog vi hjälp av de ensamkommande eleverna på skolans introduktionsprogram. De gestaltade sitt eget liv och beskrev vad de har varit med om. Att jobba tillsammans har varit otroligt lärorikt.

Efter den gripande föreställningen ställde sig aktörerna på rad och mottog publikens varma applåder.

Genomgående tema

Just integration var ett genomgående tema under firandet. Inbjuden var också Elin Andersson från Stenstorp, som tidigare har varit ledamot i Röda korsets förbundsstyrelse. Hon talade om organisationens pågående projekt, integrationsarbetet och berörde också hur asylprocessen fungerar.

Kretsens vice ordförande, Margareta Magnusson, förklarade att medlemsantalet visserligen minskat men att aktiviteterna fortfarande ökar.

– Röda korset gör en fantastisk insats i hela världen och lokalt försöker vi dra vårt strå till stacken. ”Klädhjälpen”, där asylsökande får hämta kläder mot en liten ersättning, har varit ett lyckat drag. Sedan hjälper vi bland annat till med svensk- och simundervisning och i samarbete med Svenska kyrkan har vi ett kvinnocenter, säger hon.

Vad tyckte du om elevernas framträdande?

– De var helt fantastiska och de fick med hela tidsresan, från begynnelsen fram till nu. Extra kul att vi nästan lyckades fylla hela stadsteatern med publik.

Finns kretsen kvar om 100 år?

– Bra fråga, men det får vi verkligen hoppas. Vi är ju trots allt en pigg 100-åring i dag.

Ett firande var på sin plats när Mariestadskretsen för Röda korset fyllde 100 år. Redan i höstas började några av medlemmarna att smida sina planer och det var då kontakten togs med estetprogrammet på Vadsbogymnasiet.

Förslaget att eleverna i årskurs två skulle göra en kavalkad på Röda korsets långa historia gick hem hos läraren Roger Sjöberg.

– Vi är vana att göra historiska produktioner och när vi fick förfrågan av Röda korset var det självklart för oss att ställa upp. Vi ville göra alla faktabitarna begripliga för publiken och för oss har det varit en utmaning att komma till målet, säger han och tillägger:

– För att integrera nuet tog vi hjälp av de ensamkommande eleverna på skolans introduktionsprogram. De gestaltade sitt eget liv och beskrev vad de har varit med om. Att jobba tillsammans har varit otroligt lärorikt.

Efter den gripande föreställningen ställde sig aktörerna på rad och mottog publikens varma applåder.

Genomgående tema

Just integration var ett genomgående tema under firandet. Inbjuden var också Elin Andersson från Stenstorp, som tidigare har varit ledamot i Röda korsets förbundsstyrelse. Hon talade om organisationens pågående projekt, integrationsarbetet och berörde också hur asylprocessen fungerar.

Kretsens vice ordförande, Margareta Magnusson, förklarade att medlemsantalet visserligen minskat men att aktiviteterna fortfarande ökar.

– Röda korset gör en fantastisk insats i hela världen och lokalt försöker vi dra vårt strå till stacken. ”Klädhjälpen”, där asylsökande får hämta kläder mot en liten ersättning, har varit ett lyckat drag. Sedan hjälper vi bland annat till med svensk- och simundervisning och i samarbete med Svenska kyrkan har vi ett kvinnocenter, säger hon.

Vad tyckte du om elevernas framträdande?

– De var helt fantastiska och de fick med hela tidsresan, från begynnelsen fram till nu. Extra kul att vi nästan lyckades fylla hela stadsteatern med publik.

Finns kretsen kvar om 100 år?

– Bra fråga, men det får vi verkligen hoppas. Vi är ju trots allt en pigg 100-åring i dag.

Kort om Röda korset

• Röda Korset är en internationell humanitär rörelse med cirka 97 miljoner volontärer, medlemmar och anställda i 189 länder.

• Huvuduppgiften är att hjälpa människor som drabbats av personliga katastrofer och kriser, är ensamma eller som flytt undan krig och förföljelse.

• Rörelsen är religiöst och politiskt obunden och tar aldrig ställning för eller emot någon av de inblandade parterna i ett krig eller konflikt, utan bara för de enskilda som drabbats.

• Röda Korset har erhållit totalt tre fredspris; 1917, 1944 och 1963.