05 mar 2016 06:00

05 mar 2016 06:00

Kommunchefen avvaktar nästa steg

MARIESTAD: Ingen extern jurist har kopplats in

Sture Pettersson har sagt sitt och fått socialdemokraternas fortsatta förtroende.
Men den politiska majoriteten vägrar att släppa frågan om de omtvistade ersättningarna.

Den infekterade tvisten bottnar i en rapport där lönekontoret bedömt att Sture Petterson (S) fått 60 196 kronor och 45 öre felaktigt utbetalt, i ersättning för förlorad arbetsförtjänst under 2013 och 2014.

Huvudpersonen själv, det vill säga Sture Pettersson, har tagit strid och förklarat att han inte gjort något fel och inte tänker betala tillbaka pengarna. Under resans gång har socialdemokraterna uttalat att de har fullt förtroende för Pettersson.

”Avvaktar nästa steg”

Den politiska majoriteten släpper dock inte frågan. När ärendet senast var uppe i det politiska rummet, den 26 november 2015, fick kommunchefen Lars Arvidsson i uppdrag att koppla in en extern jurist. I dag, tre månader senare, har uppdraget ännu inte utförts.

– Jag har gett min syn på ärendet och kommenterat uppdraget, såväl i media som för politiken. Nu avvaktar jag nästa steg, det vill säga en återkoppling från politiken. Är man beredd att fullfölja uppdraget kommer jag självklart att utföra det, säger Lars Arvidsson och tillägger:

– En extern jurist avgör inte frågan, det blir bara ytterligare ett inlägg och förändrar inte frågeställningen i sak. Som jag sagt tidigare måste man göra en rimlighetsbedömning och ställa det i relation till kostnaden för utredningen.

Bollen har alltså spelats tillbaka till politiken. Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) är tydlig med att majoriteten håller fast vid sin linje.

– Vi har inte ändrat uppfattning; pengarna ska betalas tillbaka, deklarerar han.

Marianne Kjellquist (S) har uttalat att hon är rädd att frågan kommer att dyka upp vid ett senare tillfälle, exempelvis i valrörelsen. Har ni medvetet förhalat frågan?

– Absolut inte, jag hoppas att han (Sture Pettersson, red anm) tagit sitt förnuft till fånga och gjort rätt för sig innan dess. Det är fruktansvärt magstarkt att Marianne Kjellquist tror att vi ska använda den här historien längre fram. Det är inte förbjudet att göra fel, men det handlar ju om att göra rätt för sig i nästa skede också, säger Johan Abrahamsson.

Så majoriteten är beredd att löpa linan ut?

– Ja, jag har inget annat direktiv utan det är det vi diskuterar. Det är en sorglig historia alltihop. Men det spelar ingen roll; rätt ska vara rätt, oavsett parti och färg.

Den infekterade tvisten bottnar i en rapport där lönekontoret bedömt att Sture Petterson (S) fått 60 196 kronor och 45 öre felaktigt utbetalt, i ersättning för förlorad arbetsförtjänst under 2013 och 2014.

Huvudpersonen själv, det vill säga Sture Pettersson, har tagit strid och förklarat att han inte gjort något fel och inte tänker betala tillbaka pengarna. Under resans gång har socialdemokraterna uttalat att de har fullt förtroende för Pettersson.

”Avvaktar nästa steg”

Den politiska majoriteten släpper dock inte frågan. När ärendet senast var uppe i det politiska rummet, den 26 november 2015, fick kommunchefen Lars Arvidsson i uppdrag att koppla in en extern jurist. I dag, tre månader senare, har uppdraget ännu inte utförts.

– Jag har gett min syn på ärendet och kommenterat uppdraget, såväl i media som för politiken. Nu avvaktar jag nästa steg, det vill säga en återkoppling från politiken. Är man beredd att fullfölja uppdraget kommer jag självklart att utföra det, säger Lars Arvidsson och tillägger:

– En extern jurist avgör inte frågan, det blir bara ytterligare ett inlägg och förändrar inte frågeställningen i sak. Som jag sagt tidigare måste man göra en rimlighetsbedömning och ställa det i relation till kostnaden för utredningen.

Bollen har alltså spelats tillbaka till politiken. Kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson (M) är tydlig med att majoriteten håller fast vid sin linje.

– Vi har inte ändrat uppfattning; pengarna ska betalas tillbaka, deklarerar han.

Marianne Kjellquist (S) har uttalat att hon är rädd att frågan kommer att dyka upp vid ett senare tillfälle, exempelvis i valrörelsen. Har ni medvetet förhalat frågan?

– Absolut inte, jag hoppas att han (Sture Pettersson, red anm) tagit sitt förnuft till fånga och gjort rätt för sig innan dess. Det är fruktansvärt magstarkt att Marianne Kjellquist tror att vi ska använda den här historien längre fram. Det är inte förbjudet att göra fel, men det handlar ju om att göra rätt för sig i nästa skede också, säger Johan Abrahamsson.

Så majoriteten är beredd att löpa linan ut?

– Ja, jag har inget annat direktiv utan det är det vi diskuterar. Det är en sorglig historia alltihop. Men det spelar ingen roll; rätt ska vara rätt, oavsett parti och färg.