02 mar 2016 10:12

02 mar 2016 10:13

Ska locka fler till Marieholm

MARIESTAD: Tre parter täcker underskottet

Residenset gick med ett underskott på 164 000 kronor i fjol.
I år är förhoppningen att bättre marknadsföring ska ge mer klirr i kassan.

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Mariestads kommun (tillsammans utgör de Brukarrådet) är gemensamt ansvariga för driften av residenset Marieholm. Varje part får nu lasta in 54 600 kronor vardera för att täcka fjolårets underskott. Den totala kostnaden för Marieholm 2015 uppgick till 2,3 miljoner kronor, med personal, hyra och övrigt inkluderat.

Mariestads kommun nyttjade Marieholm vid 92 tillfällen i fjol, vid elva tillfällen av Västra Götalandsregionen och vid 77 tillfällen av länsstyrelsen. Den senare är klart flitigast i att nyttja övernattningsrummen medan Mariestads kommun mestadels håller till i den västra flygeln.

På ett Brukarråd i vintras framhöll kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, Johan Abrahamsson (M), att det inom kommunen är uttalat att konferenser och dylikt som bokas utanför stadshuset ska förläggas till Marieholm.

Marija Blomgren, intendent på Marieholm, har nu fått i uppdrag att sprida information om residenset och möjligheterna att till exempel boka heldagskonferenser. Beslutsfattare och övriga inom verksamheterna ska också försöka se residenset som ”egna lokaler” och därmed öka nyttjandegraden.

Det gula huset på ön Marieholm är en klassisk byggnad med den nedre våningen från 1735 och den övre från mitten av 1800-talet.

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen och Mariestads kommun (tillsammans utgör de Brukarrådet) är gemensamt ansvariga för driften av residenset Marieholm. Varje part får nu lasta in 54 600 kronor vardera för att täcka fjolårets underskott. Den totala kostnaden för Marieholm 2015 uppgick till 2,3 miljoner kronor, med personal, hyra och övrigt inkluderat.

Mariestads kommun nyttjade Marieholm vid 92 tillfällen i fjol, vid elva tillfällen av Västra Götalandsregionen och vid 77 tillfällen av länsstyrelsen. Den senare är klart flitigast i att nyttja övernattningsrummen medan Mariestads kommun mestadels håller till i den västra flygeln.

På ett Brukarråd i vintras framhöll kommunstyrelsens ordförande i Mariestad, Johan Abrahamsson (M), att det inom kommunen är uttalat att konferenser och dylikt som bokas utanför stadshuset ska förläggas till Marieholm.

Marija Blomgren, intendent på Marieholm, har nu fått i uppdrag att sprida information om residenset och möjligheterna att till exempel boka heldagskonferenser. Beslutsfattare och övriga inom verksamheterna ska också försöka se residenset som ”egna lokaler” och därmed öka nyttjandegraden.

Det gula huset på ön Marieholm är en klassisk byggnad med den nedre våningen från 1735 och den övre från mitten av 1800-talet.