02 mar 2016 18:00

02 mar 2016 18:00

Planarbete för ny Nettobutik i Krontorp

MARIESTAD: Etableringschef: "Mariestad är en intressant ort"

Livsmedelskedjan Netto planerar ytterligare en butik i Mariestad.
– Innan vi kan gå vidare och skriva avtal måste en detaljplan tas fram, säger etableringschefen Peter Jakobsen.

MT avslöjade i juli 2015 att Netto Marknad Sverige AB kontaktat Mariestads kommun i syfte att etablera en livsmedelsbutik i Krontorp, med placering väster om Marieforsleden, mellan Krontorpsrondellen och telemasten.

– Mariestad är en intressant ort för oss och läget i Krontorp är strategiskt för en nyetablering, med närhet till flera befintliga bostadsområden och så det nya villaområdet Sjölyckan, säger Peter Jakobsen.

Men innan Netto kan skrida till verket och underteckna kontraktet med kommunen krävs en detaljplan för den aktuella fastigheten, benämnd Ladukärr 1:2.

Hanna Asp, planarkitekt på Mariestads kommun, berättar att man efter årsskiftet arbetat mer intensivt med att detaljplanera området, som är drygt 5 000 kvadratmeter.

– Målsättningen är att förslaget ska tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 april för beslut om att ställa ut det för samråd. Efter det fortsätter processen med granskning och stöter det inte på några problem är ambitionen att detaljplanen kan antas av fullmäktige i början av hösten, säger Hanna Asp.

Förutom livsmedelsbutik och tillhörande parkering ser man i planprocessen också på en eventuell omdragning av befintlig gång- och cykelväg, från Ladukärr vidare mot vattentornet. I anslutning till butiken är det även aktuellt med en återvinningsstation.

Netto etablerade sig i Sverige 2002 med en första butik i Trelleborg. I dag har kedjan, som är helägd av Dansk Supermarked AS, över 150 butiker i landet, däribland Mariestad och Töreboda. Till sommaren öppnas en ny butik i Laxå.

MT avslöjade i juli 2015 att Netto Marknad Sverige AB kontaktat Mariestads kommun i syfte att etablera en livsmedelsbutik i Krontorp, med placering väster om Marieforsleden, mellan Krontorpsrondellen och telemasten.

– Mariestad är en intressant ort för oss och läget i Krontorp är strategiskt för en nyetablering, med närhet till flera befintliga bostadsområden och så det nya villaområdet Sjölyckan, säger Peter Jakobsen.

Men innan Netto kan skrida till verket och underteckna kontraktet med kommunen krävs en detaljplan för den aktuella fastigheten, benämnd Ladukärr 1:2.

Hanna Asp, planarkitekt på Mariestads kommun, berättar att man efter årsskiftet arbetat mer intensivt med att detaljplanera området, som är drygt 5 000 kvadratmeter.

– Målsättningen är att förslaget ska tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 april för beslut om att ställa ut det för samråd. Efter det fortsätter processen med granskning och stöter det inte på några problem är ambitionen att detaljplanen kan antas av fullmäktige i början av hösten, säger Hanna Asp.

Förutom livsmedelsbutik och tillhörande parkering ser man i planprocessen också på en eventuell omdragning av befintlig gång- och cykelväg, från Ladukärr vidare mot vattentornet. I anslutning till butiken är det även aktuellt med en återvinningsstation.

Netto etablerade sig i Sverige 2002 med en första butik i Trelleborg. I dag har kedjan, som är helägd av Dansk Supermarked AS, över 150 butiker i landet, däribland Mariestad och Töreboda. Till sommaren öppnas en ny butik i Laxå.