01 mar 2016 16:19

01 mar 2016 16:19

Panncentralen vädjar om pengar för höjd hyra

MARIESTAD: Hyreskonflikterna på Johannesberg rullar vidare

Panncentralen galleri och konstförening vädjar till Mariestads kommun om bidrag för att täcka ökade hyreskostnader på Johannesberg. Kultur- och fritidsutskottet fastlår att verksamheten är lovvärd, men att man inte kan bevilja ansökan.

Från 265 kronor per kvadratmeter till 983 kronor. Så mycket kommer Panncentralens hyra på Johannesberg att öka från och med i höst. För att klara de kraftigt höjda hyrorna har föreningen ansökt om ett årligt bidrag om 150 000 kronor av Mariestads kommun.

Politikerna går dock på kommunchef Lars Arvidssons tjänsteskrivelse där följande motivering går att läsa: ”Verksamheten är mycket lovvärd och det är olyckligt att hyreskostnaderna så hastigt kommit att ändras. För Mariestads kommun är det dock svårt att stödja en enskild förening med ett årligt bidrag om 150 000 kronor, ställt mot övrigt föreningsliv med kulturell inriktning”.

I sin ansökan konstaterar Panncentralen att tidigare fastighetsägare sponsrat föreningen genom reducering av hyran. Men den nya fastighetsägaren, Nordic m2 Investment, följer inte i tidigare ägares fotspår.

Panncentralens Gert Winberg har sagt till MT att det finns en risk att många hyresgäster kommer att lämna Johannesbergsområdet.

Från 265 kronor per kvadratmeter till 983 kronor. Så mycket kommer Panncentralens hyra på Johannesberg att öka från och med i höst. För att klara de kraftigt höjda hyrorna har föreningen ansökt om ett årligt bidrag om 150 000 kronor av Mariestads kommun.

Politikerna går dock på kommunchef Lars Arvidssons tjänsteskrivelse där följande motivering går att läsa: ”Verksamheten är mycket lovvärd och det är olyckligt att hyreskostnaderna så hastigt kommit att ändras. För Mariestads kommun är det dock svårt att stödja en enskild förening med ett årligt bidrag om 150 000 kronor, ställt mot övrigt föreningsliv med kulturell inriktning”.

I sin ansökan konstaterar Panncentralen att tidigare fastighetsägare sponsrat föreningen genom reducering av hyran. Men den nya fastighetsägaren, Nordic m2 Investment, följer inte i tidigare ägares fotspår.

Panncentralens Gert Winberg har sagt till MT att det finns en risk att många hyresgäster kommer att lämna Johannesbergsområdet.