01 mar 2016 06:00

01 mar 2016 09:29

De kräver totalförbud för fyrverkerier

MARIESTAD: Två starka klubbar vädjar till kommunen

Mariestads brukshundklubb och Mariestads ridklubb gör gemensam sak i en laddad fråga. Tillsammans kräver de ett allmänt förbud mot fyrverkerier inom kommunens gränser.

Debatten om djurs välmående kring nyår och påsk är i regel högexplosivt stoff. Självklart ska man få smälla av lite krut i samband med ett par av årets festligare tillfällen, menar pyroteknikvurmarna. Djurplågeri och allmän fara för hälsa och egendom, hävdar motståndarna.

Två lokala föreningar, med en hel del hästkrafter och ljud i skällan bakom sig, sätter nu press på Mariestads kommun i två gemensamma medborgarförslag.

– Det är hjärtskärande och oerhört frustrerande att se hur dåligt våra djur mår när det skjuts raketer i tid och otid, säger Pia Westergren för Mariestads brukshundklubb.

– Problemet med okynnesskjutning har utan tvekan eskalerat. Det måste bli ett stopp nu, säger Una Modig för Mariestads ridklubb.

Hänvisar till lag

Genom att hänvisa till ett par paragrafer i ordningslagens tredje kapitel (7§ och 9§) hoppas Westergren och Modig att kommunen utnyttjar sitt mandat i frågan. ”En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra människors hälsa eller egendom till följd av användningen av pyrotekniska varor”.

– Jag hade en skotträdd hund som jag var tvungen att droga och åka ut i skogen med varje nyår. Problemet är ju att det börjar att skjutas långt före jul ända fram till trettonhelgen. Och sen är det påsk, suckar Westergren.

Ridklubben och brukshundsklubben vill att kommunfullmäktige beslutar om ett totalt förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning inom Mariestads kommun. När man ändå är i färd med det föreslår de också att det införs ett allmänt förbud och användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner inom kommunen.

– Vårt förslag är att kommunen i stället anordnar ett fyrverkeri i samband med de högtider där vi enligt svensk tradition firar med pyroteknik, säger Modig.

Stora skador

I medborgarförslagen pekar föreningarna på flera negativa effekter av okontrollerat användande av fyrverkerier för både människor och djur:

• Hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller hög ålder kan göra att många upplever plötsliga ljudknallar som mycket obehagliga.

• Krigstraumatiserade och psysiskt sjuka kan inte ta till sig information om att raketer och ljudbangar förekommer under vissa perioder.

• Antalet olyckor i samband med fyrverkerier. Raketer används även som vapen i vissa fall.

• Många djurägare har svårt att glädja sig åt högtiderna när deras djur är apatiska av skräck.

• Djur som hästar, får och nötboskap far illa. Även vilda djur tar skada av pyroteknik.

• Miljöaspekten. De kemikaliska produkterna förorenar luft och vatten.

– Och sen har vi den beviljade provskjutningen i centrala Mariestad innan nyår, som dessutom drog över tiden. Det sades vara en säkerhetsdemonstration, men självklart handlade det om kommersiella syften. Jag vet att det var många som polisanmälde, säger Pia Westergren.

– Om det sker i kontrollerade former har vi som har djur möjlighet att hålla oss borta. Vår förhoppning är att kommunen skärper föreskrifterna, vilket också gör det lättare för polisen att ingripa, till nästa nyår, säger Una Modig.

Debatten om djurs välmående kring nyår och påsk är i regel högexplosivt stoff. Självklart ska man få smälla av lite krut i samband med ett par av årets festligare tillfällen, menar pyroteknikvurmarna. Djurplågeri och allmän fara för hälsa och egendom, hävdar motståndarna.

Två lokala föreningar, med en hel del hästkrafter och ljud i skällan bakom sig, sätter nu press på Mariestads kommun i två gemensamma medborgarförslag.

– Det är hjärtskärande och oerhört frustrerande att se hur dåligt våra djur mår när det skjuts raketer i tid och otid, säger Pia Westergren för Mariestads brukshundklubb.

– Problemet med okynnesskjutning har utan tvekan eskalerat. Det måste bli ett stopp nu, säger Una Modig för Mariestads ridklubb.

Hänvisar till lag

Genom att hänvisa till ett par paragrafer i ordningslagens tredje kapitel (7§ och 9§) hoppas Westergren och Modig att kommunen utnyttjar sitt mandat i frågan. ”En kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra människors hälsa eller egendom till följd av användningen av pyrotekniska varor”.

– Jag hade en skotträdd hund som jag var tvungen att droga och åka ut i skogen med varje nyår. Problemet är ju att det börjar att skjutas långt före jul ända fram till trettonhelgen. Och sen är det påsk, suckar Westergren.

Ridklubben och brukshundsklubben vill att kommunfullmäktige beslutar om ett totalt förbud att sälja fyrverkerier och/eller pyroteknisk utrustning inom Mariestads kommun. När man ändå är i färd med det föreslår de också att det införs ett allmänt förbud och användande av pyroteknisk utrustning för privatpersoner inom kommunen.

– Vårt förslag är att kommunen i stället anordnar ett fyrverkeri i samband med de högtider där vi enligt svensk tradition firar med pyroteknik, säger Modig.

Stora skador

I medborgarförslagen pekar föreningarna på flera negativa effekter av okontrollerat användande av fyrverkerier för både människor och djur:

• Hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller hög ålder kan göra att många upplever plötsliga ljudknallar som mycket obehagliga.

• Krigstraumatiserade och psysiskt sjuka kan inte ta till sig information om att raketer och ljudbangar förekommer under vissa perioder.

• Antalet olyckor i samband med fyrverkerier. Raketer används även som vapen i vissa fall.

• Många djurägare har svårt att glädja sig åt högtiderna när deras djur är apatiska av skräck.

• Djur som hästar, får och nötboskap far illa. Även vilda djur tar skada av pyroteknik.

• Miljöaspekten. De kemikaliska produkterna förorenar luft och vatten.

– Och sen har vi den beviljade provskjutningen i centrala Mariestad innan nyår, som dessutom drog över tiden. Det sades vara en säkerhetsdemonstration, men självklart handlade det om kommersiella syften. Jag vet att det var många som polisanmälde, säger Pia Westergren.

– Om det sker i kontrollerade former har vi som har djur möjlighet att hålla oss borta. Vår förhoppning är att kommunen skärper föreskrifterna, vilket också gör det lättare för polisen att ingripa, till nästa nyår, säger Una Modig.