29 feb 2016 21:31

29 feb 2016 21:31

Vilt svingande från Abrahamssons sida

MARIESTAD: Kommunalrådet tog ton flera gånger

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) sparade inte på krutet på måndagens fullmäktige.
Först attackerade han Miljöpartiet för att senare tillrättavisa S-ledamoten Sture Pettersson.

– Det hör inte till vanligheten att jag bemöter motioner, men den här gången kan jag inte låta bli, kommenterade Johan Abrahamsson efter att Miljöpartiets Mats Karlsson propagerat för det fossilfria bränslet Ecopar.

Karlsson vill se kommunens sektorer samarbeta med Vänerenergi om att börja använda Ecopar i den befintliga fordonsparken. Johan Abrahamsson ansåg att motionen gick stick i stäv med Miljöpartiets linje då man röstade nej till vätgas i kommunen.

– Det är häpnadsväckande att ni säger nej till den renaste tekniken och i stället vill gå in med den skitigaste lösningen. De cancerframkallande ämnena finns fortfarande kvar i Ecopar och det är inte rätt bränsle att satsa på i framtiden, sa Abrahamsson.

Mats Karlsson försökte tackla Abrahamssons påhopp och ansåg att förslaget åtminstone kunde hanteras.

– Bered motionen, eller är det för mycket begärt? frågade sig Karlsson.

Ärendet remitterades till tekniska nämnden och fortsättning lär följa.

”Skriv om motionen”

Johan Abrahamsson var het även efter att Sture Pettersson föreslagit att det ska finnas möjlighet att få kommunal borgen vid bredbandsutbyggnader. Pettersson hade gjort en miss i motionen där han skrev att fiberföreningar ”med sin huvudsakliga verksamhet i Mariestads kommun” skulle ha den möjligheten.

– Kommunallagen är tydlig med att vi bara får ge borgen för föreningar i kommunen, och ingenting annat. Skriv om motionen så ska vi nog kunna säga ja, förklarade Abrahamsson från talarstolen.

Våld i nära relationer

En annan fråga som berördes var våld i nära relationer. Peringe Carlsson (S) hade skrivit en interpellation riktad till socialnämndens ordförande Jan Hallström (Liberalerna), där han ville ha svar på vad Mariestads kommun gör för att förebygga våldet.

Båda var ense om att det finns ett stort mörkertal i antalet anmälningar och att kunskapen samt en samverkan mellan myndigheter och organisationer måste bli bättre.

– Det är inget snabbfix som löses över en kafferast. Vi måste ha inställningen att det går att få till stånd en nolltolerans, sa Peringe Carlsson.

Mot slutet av mötet hölls också en votering kring avfallstaxorna i Mariestad. Som MT tidigare skrivit har kommunen gått med i Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS), vilket betyder att hushållen ska styras mot att källsortera sitt avfall.

Vänsterpartiet vänder sig emot detta och anser att det är orättvist mot barnfamiljer och äldre. Voteringen slutade dock 38–6 och därmed kommer avfallstaxan att gälla från och med 1 maj.

– Det hör inte till vanligheten att jag bemöter motioner, men den här gången kan jag inte låta bli, kommenterade Johan Abrahamsson efter att Miljöpartiets Mats Karlsson propagerat för det fossilfria bränslet Ecopar.

Karlsson vill se kommunens sektorer samarbeta med Vänerenergi om att börja använda Ecopar i den befintliga fordonsparken. Johan Abrahamsson ansåg att motionen gick stick i stäv med Miljöpartiets linje då man röstade nej till vätgas i kommunen.

– Det är häpnadsväckande att ni säger nej till den renaste tekniken och i stället vill gå in med den skitigaste lösningen. De cancerframkallande ämnena finns fortfarande kvar i Ecopar och det är inte rätt bränsle att satsa på i framtiden, sa Abrahamsson.

Mats Karlsson försökte tackla Abrahamssons påhopp och ansåg att förslaget åtminstone kunde hanteras.

– Bered motionen, eller är det för mycket begärt? frågade sig Karlsson.

Ärendet remitterades till tekniska nämnden och fortsättning lär följa.

”Skriv om motionen”

Johan Abrahamsson var het även efter att Sture Pettersson föreslagit att det ska finnas möjlighet att få kommunal borgen vid bredbandsutbyggnader. Pettersson hade gjort en miss i motionen där han skrev att fiberföreningar ”med sin huvudsakliga verksamhet i Mariestads kommun” skulle ha den möjligheten.

– Kommunallagen är tydlig med att vi bara får ge borgen för föreningar i kommunen, och ingenting annat. Skriv om motionen så ska vi nog kunna säga ja, förklarade Abrahamsson från talarstolen.

Våld i nära relationer

En annan fråga som berördes var våld i nära relationer. Peringe Carlsson (S) hade skrivit en interpellation riktad till socialnämndens ordförande Jan Hallström (Liberalerna), där han ville ha svar på vad Mariestads kommun gör för att förebygga våldet.

Båda var ense om att det finns ett stort mörkertal i antalet anmälningar och att kunskapen samt en samverkan mellan myndigheter och organisationer måste bli bättre.

– Det är inget snabbfix som löses över en kafferast. Vi måste ha inställningen att det går att få till stånd en nolltolerans, sa Peringe Carlsson.

Mot slutet av mötet hölls också en votering kring avfallstaxorna i Mariestad. Som MT tidigare skrivit har kommunen gått med i Avfallshantering östra Skaraborg (AÖS), vilket betyder att hushållen ska styras mot att källsortera sitt avfall.

Vänsterpartiet vänder sig emot detta och anser att det är orättvist mot barnfamiljer och äldre. Voteringen slutade dock 38–6 och därmed kommer avfallstaxan att gälla från och med 1 maj.