29 feb 2016 13:53

29 feb 2016 13:53

Vädjan om nya LSS-bostäder

MARIESTAD: Socialnämnden ber om ekonomiskt tillskott

Bostadskön för personer som omfattas av LSS ökar. Socialnämnden vill därför se ytterligare en gruppbostad byggas.

Socialnämnden i Mariestads kommun konstaterar att antalet ansökningar om LSS-bostäder (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ökat på kort tid.

Dagens nio gruppbostäder räcker inte till och nämndens förhoppning är att en tionde ska byggas.

– Söktrycket är hårt och i nuläget är det flera som behöver en lägenhet. Vi har sex personer som önskar boende för oktober 2016 och det finns ytterligare tre ansökningar om bostad som ännu inte är verkställda. Det finns de som har väntat på lägenhet i flera år, säger Lotta Hjoberg, sektorchef för stöd och omsorg.

Upphandling

Socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att genomföra en upphandling av en ny gruppbostad. Samtidigt ber man om ett ekonomiskt tillskott på drygt 3,7 miljoner kronor.

– Det finns ingen möjlighet att bygga en gruppbostad inom den befintliga budgeten. Personalkostnaderna är den dyraste utgiften och vi skulle behöva tillsätta 6,5 tjänster.

En gruppbostad får som mest innehålla sex lägenheter och det är vad Lotta Hjoberg vill se byggas. Hon önskar att de ska ligga i centralorten, med närhet till busshållplats och cykelbana.

Siktar på 2017

– Kommunens planavdelning får ta fram ett tomtförslag och det krävs att det finns en detaljplan som överensstämmer med bestämmelserna. Har vi tur kan gruppbostaden vara inflyttningsklar till början av nästa år.

Just nu är det unga och unga vuxna med utvecklingsstörning eller autism som är i störst behov av en egen lägenhet.

Socialnämnden i Mariestads kommun konstaterar att antalet ansökningar om LSS-bostäder (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ökat på kort tid.

Dagens nio gruppbostäder räcker inte till och nämndens förhoppning är att en tionde ska byggas.

– Söktrycket är hårt och i nuläget är det flera som behöver en lägenhet. Vi har sex personer som önskar boende för oktober 2016 och det finns ytterligare tre ansökningar om bostad som ännu inte är verkställda. Det finns de som har väntat på lägenhet i flera år, säger Lotta Hjoberg, sektorchef för stöd och omsorg.

Upphandling

Socialnämnden ska föreslå kommunstyrelsen att genomföra en upphandling av en ny gruppbostad. Samtidigt ber man om ett ekonomiskt tillskott på drygt 3,7 miljoner kronor.

– Det finns ingen möjlighet att bygga en gruppbostad inom den befintliga budgeten. Personalkostnaderna är den dyraste utgiften och vi skulle behöva tillsätta 6,5 tjänster.

En gruppbostad får som mest innehålla sex lägenheter och det är vad Lotta Hjoberg vill se byggas. Hon önskar att de ska ligga i centralorten, med närhet till busshållplats och cykelbana.

Siktar på 2017

– Kommunens planavdelning får ta fram ett tomtförslag och det krävs att det finns en detaljplan som överensstämmer med bestämmelserna. Har vi tur kan gruppbostaden vara inflyttningsklar till början av nästa år.

Just nu är det unga och unga vuxna med utvecklingsstörning eller autism som är i störst behov av en egen lägenhet.