29 feb 2016 16:12

29 feb 2016 16:13

Planen för att rädda Vänerfisket i framtiden

MARIESTAD

Tolv kommuner går samman för att stärka fiskeområdet Vänern.
En utvecklingsstrategi har tagits fram i hopp om att fisket ska vara hållbart även i framtiden.

Sedan 2013 har Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbetat med att ta fram en strategi för Vänerfisket. Visionen är att fisket ska vara livskraftigt även i framtiden och tre övergripande mål har därför utformats.

• Vänern är en tillväxtregion och ett starkt varumärke.

• Fiske i balans med hälsosamma produkter.

• God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling.

Samtliga kommuner runt Vänern, bortsett från Grästorp, samt regionerna i Västra Götland och Värmland är med och finansierar fiskeprojektet. Hälften av pengarna, totalt 13,7 miljoner kronor, kommer dock från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Miljöstörningar

– Vi ska se till att bredda marknaden och att fiskarnas lönsamhet blir bättre. Det behövs också insatser för att minska miljöstörningar och skapa bättre förutsättningar för fiskens reproduktion. I huvudsak ska pengarna gå till organisationer och fiskare i området. Ännu har vi inte fått in några ansökningar, men jag vet att det är på gång, säger fiskeområdets ordförande Marita Bengtsson.

Flera yrkesfiskare har själva kommit med värdefulla idéer.

– Till exempel om hur gösen kan bli CE-märkt och att man bör marknadsföra vänerlöjromen som ett varumärke. Det gäller att ta vara på de specialiteter Vänern har.

En stor utmaning är att locka till sig yngre fiskare. För att yrket ska vara lukrativt måste det finnas goda möjligheter att kunna leva på det, menar Bengtsson.

– Det blir allt svårare att rekrytera unga fiskare och därför måste vi se till att höja intresset, och se till att fisken är en produkt som går att sälja även i framtiden.

Sedan 2013 har Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle arbetat med att ta fram en strategi för Vänerfisket. Visionen är att fisket ska vara livskraftigt även i framtiden och tre övergripande mål har därför utformats.

• Vänern är en tillväxtregion och ett starkt varumärke.

• Fiske i balans med hälsosamma produkter.

• God kunskap om fiskets förutsättningar kombinerat med aktiv innovationsutveckling.

Samtliga kommuner runt Vänern, bortsett från Grästorp, samt regionerna i Västra Götland och Värmland är med och finansierar fiskeprojektet. Hälften av pengarna, totalt 13,7 miljoner kronor, kommer dock från Europeiska havs- och fiskerifonden.

Miljöstörningar

– Vi ska se till att bredda marknaden och att fiskarnas lönsamhet blir bättre. Det behövs också insatser för att minska miljöstörningar och skapa bättre förutsättningar för fiskens reproduktion. I huvudsak ska pengarna gå till organisationer och fiskare i området. Ännu har vi inte fått in några ansökningar, men jag vet att det är på gång, säger fiskeområdets ordförande Marita Bengtsson.

Flera yrkesfiskare har själva kommit med värdefulla idéer.

– Till exempel om hur gösen kan bli CE-märkt och att man bör marknadsföra vänerlöjromen som ett varumärke. Det gäller att ta vara på de specialiteter Vänern har.

En stor utmaning är att locka till sig yngre fiskare. För att yrket ska vara lukrativt måste det finnas goda möjligheter att kunna leva på det, menar Bengtsson.

– Det blir allt svårare att rekrytera unga fiskare och därför måste vi se till att höja intresset, och se till att fisken är en produkt som går att sälja även i framtiden.