29 feb 2016 14:25

29 feb 2016 14:25

Enheter får stöd

VÅRD: Närhälsan

Vårdcentraler Oden i Falköping och vårdcentralen i Götene får ett förvaltningsbidrag från Närhälsan.
– Det är extraordinära verksamheter, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

De båda vårdcentralerna ingår i offentliga Närhälsan och hör till de enheter som har ekonomiska problem.

Oden får 2,3 miljoner kronor för att bland annat utjämna effekterna av lägre vårdvalsersättning, för vissa restkostnader av nedläggningen av enheten i Floby samt för att säkerställa läkarförsörjningen.

Götene får en miljon för att säkerställa läkarförsörjningen med EU-läkare.

– Vi vill hjälpa dem puckeln. Vi har planer för samtliga vårdcentraler med darrig ekonomi men det finns inga andra liknande beslut, säger Gefvert.

Det bryter inte mot vårdvalets konkurrensneutralitet?

– Nej, det är Närhälsans egna pengar. Det är inte regionen som går in med extra pengar.

Nyligen tog regionfullmäktige beslut om att lägga ned fem av Närhälsans vårdcentraler, inklusive Skara. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

De båda vårdcentralerna ingår i offentliga Närhälsan och hör till de enheter som har ekonomiska problem.

Oden får 2,3 miljoner kronor för att bland annat utjämna effekterna av lägre vårdvalsersättning, för vissa restkostnader av nedläggningen av enheten i Floby samt för att säkerställa läkarförsörjningen.

Götene får en miljon för att säkerställa läkarförsörjningen med EU-läkare.

– Vi vill hjälpa dem puckeln. Vi har planer för samtliga vårdcentraler med darrig ekonomi men det finns inga andra liknande beslut, säger Gefvert.

Det bryter inte mot vårdvalets konkurrensneutralitet?

– Nej, det är Närhälsans egna pengar. Det är inte regionen som går in med extra pengar.

Nyligen tog regionfullmäktige beslut om att lägga ned fem av Närhälsans vårdcentraler, inklusive Skara. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.