26 feb 2016 20:00

26 feb 2016 20:00

Vält lastbil saknade tillstånd

MARIESTAD: Vänergymnasiet kan ha kört svart

I onsdags körde en lastbil från Vänergymnasiet i diket vid Sundsören.
Nu väcks frågor om varför det inte fanns tillstånd för yrkesmässig trafik för lastbilen – och om det kan handla om svartkörning.
– Vi har kört grus i god tro, säger Stefan Persson, delägare av Vänergymnasiet.

Lastbilen, som var lastad med grus, övningskördes av en elev från Vänergymnasiet och i bilen fanns en lärare.

Ingen skadades vid olyckan, som inträffade när eleven fick väja åt sidan för en annan lastbil som körde ut från en sidoväg. Den mjuka vägkanten bar inte lastbilen som välte.

Men det kan handla om en dikeskörning även på ett helt annat sätt. Frågor har väckts om varför det inte fanns trafiktillstånd för lastbilen – och om körningen var lagligt utförd. Liknande frågor har tidigare väckts kring verksamheten på Vadsbogymnasiets fordons- och transportprogram, samt marinteknikprogrammet.

Krävs tillstånd

Förutsättningarna var dessa: Lastbilen var på väg ut till Torsö med grus, där en lärare på skolan har privat mark och där det pågår markberedning.

Upplägget har uppmärksammats av tidningen ”Proffs – tidningen för yrkestrafikanter” som skrev en artikel. Rubriken på artikeln var ”Elev välte med lastbil – kan ha kört svart”.

Enligt Transportstyrelsens regelverk krävs trafiktillstånd då jobb utförs ”för annans räkning”.

– Det är rätt att lastbilen inte har något trafiktillstånd och det är beklagligt. Men vi använder bara lastbilen inom utbildningen och trodde inte det behövdes eftersom vi körde internt, säger Stefan Persson.

Internt

Stefan Persson berättar att läraren har köpt gruset av en annan, men inga ersättningar har utgått för själva transporten.

– Skolan såg det som en intern transport. Läraren hade betalt gruset som hämtades i Jättaberget, utanför Hassle. Att man ska lära sig köra grus ingår i elevernas utbildning, så det passade oss perfekt.

– Vi har inte tagit någon annans jobb och det har vi varit noga med. Jag tror faktiskt inte det här markarbetet skulle ha blivit av om vi inte kört ut gruset, säger Stefan Persson.

Flera frågor dyker upp om grustransporten. Handlar det egentligen om en svartkörning eftersom den mottagande läraren får en förmån som borde beskattas?

– Det kan omöjligen vara en svarttjänst eftersom vi inte får betalt. Vi har inte fått en krona för detta jobb.

Hur ofta har liknande tjänster utförts tidigare?

– Vi har kört ut grus till vattenskidklubbens parkering. Det fick vi heller inget betalt för, utan det var mer som ett sponsorjobb, säger Stefan Persson och menar att skolan får dra lärdom av misstaget.

– Klart att vi ska rätta till det som blivit fel. Men vi har hela tiden handlat i god tro.

Arne Tengvall, rektor på skolan, försvarar gruskörningen.

”Gagna eleverna”

– Vi försöker hela tiden ha verklighetsnära övningar. Vi har inte för avsikt att gynna någon, eller gå bakom ryggen på någon. Allt vi gör ska gagna elevernas lärande. Det ska alltid finnas ett utbildningsmoment med i bilden, säger han.

Lastbilen, en gammal Volvo N10 från 1991, kan eventuellt komma att skrotas eftersom ramen kan ha blivit sned.

Lastbilen, som var lastad med grus, övningskördes av en elev från Vänergymnasiet och i bilen fanns en lärare.

Ingen skadades vid olyckan, som inträffade när eleven fick väja åt sidan för en annan lastbil som körde ut från en sidoväg. Den mjuka vägkanten bar inte lastbilen som välte.

Men det kan handla om en dikeskörning även på ett helt annat sätt. Frågor har väckts om varför det inte fanns trafiktillstånd för lastbilen – och om körningen var lagligt utförd. Liknande frågor har tidigare väckts kring verksamheten på Vadsbogymnasiets fordons- och transportprogram, samt marinteknikprogrammet.

Krävs tillstånd

Förutsättningarna var dessa: Lastbilen var på väg ut till Torsö med grus, där en lärare på skolan har privat mark och där det pågår markberedning.

Upplägget har uppmärksammats av tidningen ”Proffs – tidningen för yrkestrafikanter” som skrev en artikel. Rubriken på artikeln var ”Elev välte med lastbil – kan ha kört svart”.

Enligt Transportstyrelsens regelverk krävs trafiktillstånd då jobb utförs ”för annans räkning”.

– Det är rätt att lastbilen inte har något trafiktillstånd och det är beklagligt. Men vi använder bara lastbilen inom utbildningen och trodde inte det behövdes eftersom vi körde internt, säger Stefan Persson.

Internt

Stefan Persson berättar att läraren har köpt gruset av en annan, men inga ersättningar har utgått för själva transporten.

– Skolan såg det som en intern transport. Läraren hade betalt gruset som hämtades i Jättaberget, utanför Hassle. Att man ska lära sig köra grus ingår i elevernas utbildning, så det passade oss perfekt.

– Vi har inte tagit någon annans jobb och det har vi varit noga med. Jag tror faktiskt inte det här markarbetet skulle ha blivit av om vi inte kört ut gruset, säger Stefan Persson.

Flera frågor dyker upp om grustransporten. Handlar det egentligen om en svartkörning eftersom den mottagande läraren får en förmån som borde beskattas?

– Det kan omöjligen vara en svarttjänst eftersom vi inte får betalt. Vi har inte fått en krona för detta jobb.

Hur ofta har liknande tjänster utförts tidigare?

– Vi har kört ut grus till vattenskidklubbens parkering. Det fick vi heller inget betalt för, utan det var mer som ett sponsorjobb, säger Stefan Persson och menar att skolan får dra lärdom av misstaget.

– Klart att vi ska rätta till det som blivit fel. Men vi har hela tiden handlat i god tro.

Arne Tengvall, rektor på skolan, försvarar gruskörningen.

”Gagna eleverna”

– Vi försöker hela tiden ha verklighetsnära övningar. Vi har inte för avsikt att gynna någon, eller gå bakom ryggen på någon. Allt vi gör ska gagna elevernas lärande. Det ska alltid finnas ett utbildningsmoment med i bilden, säger han.

Lastbilen, en gammal Volvo N10 från 1991, kan eventuellt komma att skrotas eftersom ramen kan ha blivit sned.

Vänergymnasiet

Vänergymnasiet är en fristående gymnasieskola som har yrkesutbildningar inom restaurang och livsmedelsområdet, samt fordon transport.

Källa: Vänergymnasiet