26 feb 2016 16:06

26 feb 2016 16:15

Maria är ny tillväxtstrateg

MARIESTAD: Styrelsen föreslår namnbyte på ekonomisk förening

Mariestadsbon Maria Johansson, 49, tar sig an nya utmaningar. Den 1 mars tillträder hon som tillväxtstrateg i hemstaden.
– Det känns fantastiskt spännande att få vara delaktig i att utveckla vår plats på jorden, säger Maria entusiastiskt.

I höstas stod det klart att den ekonomiska föreningen Handelsplats Mariestad och dess projektanställde handelsutvecklare Lars Wallberg skulle gå skilda vägar från och med årsskiftet.

– Det är ju aldrig roligt att få silkessnöret, men det är spelreglerna som gäller, sa Wallberg i MT den 19 oktober 2015.

Wallberg anställdes i augusti 2013 av den då nybildade föreningen, till lika delar ägd av Mitt Mariestad, Fastighetsägarna i Mariestad och Mariestads kommun, med uppgift att driva strategiska handelsutvecklingsfrågor. En rad konkreta saker har genomförts under åren; exempelvis ny julbelysning och fasadbelysning i centrum, förbättrad tillgänglighet till butiker samt genomförandet av näringslivsgalan.

Byter namn

När Handelsplats Mariestad nu delvis valt att lägga om kursen för det fortsatta arbetet sker en rad förändringar. Bland annat har styrelsen lagt fram förslag om att ändra namnet till ”Tillväxt Mariestad”. För ett namnbyte krävs beslut av årsstämman, som är preliminärbokad till den 4 april.

– Orsaken är att vi vill ha fler aktörer knutna till plattformen som verkar för tillväxt i hela Mariestad, förklarar Mikael Brunnhagen i styrelsen.

Tillväxt återkommer också i titeln i den nya tjänst som ska ta över stafettpinnen efter Lars Wallberg. Under hösten/vintern har styrelsen upprättat en profil och spaltat upp arbetsuppgifter för tjänsten som tillväxtstrateg. Ett antal tänkbara namn har varit på tapeten, innan valet slutligen föll på Maria Johansson.

– Under resans gång har vi kommit fram till att Maria är bäst lämpad för rollen, säger styrelseledamoten Göran Kinnander.

Maria Johansson är både stolt och tacksam över förtroendet.

– Känns jätteroligt att få möjlighet att jobba med något jag verkligen brinner för. Samtidigt är jag tacksam för det gedigna jobb styrelsen gjort och specificerat vad rollen innebär, säger Maria Johansson.

Mycket nytt

49-åringen är bosatt i Mariestad och kommer närmast från rollen som verksamhetsledare på Medborgarskolan i Mariestad. Hon tillträder som tillväxtstrateg den 1 mars på en provanställning under sex månader, som därefter är tänkt att övergå i en projektanställning. Formellt är hon anställd av kommunen, men jobbar på uppdrag av styrelsen för den ekonomiska föreningen.

För Maria Johansson blir det mycket nytt att sätta sig in till en början. I rollen ska hon jobba med att stärka befintliga nätvek, arbeta aktivt för fler etableringar, stärka relationen mellan kommunen och näringslivet samt söka bidrag till utvecklingsprojekt. Event i centrum ligger däremot på handelsorganisationen Mitt Mariestad att arrangera i första hand.

– Man kan likna mig vid ”spindeln i nätet”. Initialt handlar det om att skaffa mig en övergripande bild av nuläget, höra de inblandades förväntningar, se vad som sticker ut och gemensamma nämnare. När pusselbitarna är jämkade finns en bra grund att jobba vidare på, säger Maria Johansson.

I höstas stod det klart att den ekonomiska föreningen Handelsplats Mariestad och dess projektanställde handelsutvecklare Lars Wallberg skulle gå skilda vägar från och med årsskiftet.

– Det är ju aldrig roligt att få silkessnöret, men det är spelreglerna som gäller, sa Wallberg i MT den 19 oktober 2015.

Wallberg anställdes i augusti 2013 av den då nybildade föreningen, till lika delar ägd av Mitt Mariestad, Fastighetsägarna i Mariestad och Mariestads kommun, med uppgift att driva strategiska handelsutvecklingsfrågor. En rad konkreta saker har genomförts under åren; exempelvis ny julbelysning och fasadbelysning i centrum, förbättrad tillgänglighet till butiker samt genomförandet av näringslivsgalan.

Byter namn

När Handelsplats Mariestad nu delvis valt att lägga om kursen för det fortsatta arbetet sker en rad förändringar. Bland annat har styrelsen lagt fram förslag om att ändra namnet till ”Tillväxt Mariestad”. För ett namnbyte krävs beslut av årsstämman, som är preliminärbokad till den 4 april.

– Orsaken är att vi vill ha fler aktörer knutna till plattformen som verkar för tillväxt i hela Mariestad, förklarar Mikael Brunnhagen i styrelsen.

Tillväxt återkommer också i titeln i den nya tjänst som ska ta över stafettpinnen efter Lars Wallberg. Under hösten/vintern har styrelsen upprättat en profil och spaltat upp arbetsuppgifter för tjänsten som tillväxtstrateg. Ett antal tänkbara namn har varit på tapeten, innan valet slutligen föll på Maria Johansson.

– Under resans gång har vi kommit fram till att Maria är bäst lämpad för rollen, säger styrelseledamoten Göran Kinnander.

Maria Johansson är både stolt och tacksam över förtroendet.

– Känns jätteroligt att få möjlighet att jobba med något jag verkligen brinner för. Samtidigt är jag tacksam för det gedigna jobb styrelsen gjort och specificerat vad rollen innebär, säger Maria Johansson.

Mycket nytt

49-åringen är bosatt i Mariestad och kommer närmast från rollen som verksamhetsledare på Medborgarskolan i Mariestad. Hon tillträder som tillväxtstrateg den 1 mars på en provanställning under sex månader, som därefter är tänkt att övergå i en projektanställning. Formellt är hon anställd av kommunen, men jobbar på uppdrag av styrelsen för den ekonomiska föreningen.

För Maria Johansson blir det mycket nytt att sätta sig in till en början. I rollen ska hon jobba med att stärka befintliga nätvek, arbeta aktivt för fler etableringar, stärka relationen mellan kommunen och näringslivet samt söka bidrag till utvecklingsprojekt. Event i centrum ligger däremot på handelsorganisationen Mitt Mariestad att arrangera i första hand.

– Man kan likna mig vid ”spindeln i nätet”. Initialt handlar det om att skaffa mig en övergripande bild av nuläget, höra de inblandades förväntningar, se vad som sticker ut och gemensamma nämnare. När pusselbitarna är jämkade finns en bra grund att jobba vidare på, säger Maria Johansson.