26 feb 2016 15:23

26 feb 2016 15:23

Gymnasierna blir förbund?

SKARABORG: Kommunalförbundet

En utredning föreslår att gymnasieskolorna lyfts från kommunerna i Skaraborg till egna gymnasieförbund.

Under fredagen fick styrelseledamöterna i Skaraborgs kommunalförbund information om utredningen, som gjort av ett konsultföretag, om samverkan, kvalitet, struktur och ekonomi hos gymnasieutbildningarna i Skaraborg.

Säkerställa

– Vi måste se hur vi kan säkerställa att våra ungdomar har tillgång till en bra och kvalitativ gymnasieskola, som kan förbereda dam till högre studier, säger ordföranden Katarina Jonsson (M).

Ett förslag är att lyfta gymnasieskolorna från kommunerna och placera dem i ett eller två gymnasieförbund, som ska styra och ha ansvaret för utbildningarna på den nivån.

Under fredagen fick kommunerna information om utredningen. Nu ska de fundera fram till ett möte under mitten av mars. Då kommer även skol- och utbildningschefer att delta.

– Kommunerna måste säga om de är beredda att utreda närmare, om det är lönt att gå vidare.

Vad tycker du?

– Vi måste våga för att komma någonstans, men jag kan inte bedöma om det här är rätt väg.

Överskott

Åresredovisningen för 2015 visade på ett överskott på 423 000 kronor. 2014 handlade det om ett underskott på 327 000 kronor. De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är minskat utvecklingsstöd inom välfärdsutveckling, personalvakanser och ”kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet” hos personalen.

– Vi har inte gjort några verksamhetsförändringar; det känns som att vi har kontroll över ekonomin.

Årsarvodet till kommunalförbundets styrelseordförande spikades till 22 150 kronor, de båda vice ordförandena har 11 075 kronor var. Arvodenas storlek grundas på prisbasbeloppet.

Kommunalförbundet ska fortsätta arbetet med drift och utveckling av ett gemensamt praktikantanskaffningsverktyg.

– Kontaktytorna ska minskas, så att fler får tidig kontakt med arbetslivet.

Kommunalförbundet ska jobba för att arrangera en ”Skaraborgsdag” 26 januari nästa år. Temat kommer att bli hur det ska skapas tillväxt i Skaraborg.

Under fredagen fick styrelseledamöterna i Skaraborgs kommunalförbund information om utredningen, som gjort av ett konsultföretag, om samverkan, kvalitet, struktur och ekonomi hos gymnasieutbildningarna i Skaraborg.

Säkerställa

– Vi måste se hur vi kan säkerställa att våra ungdomar har tillgång till en bra och kvalitativ gymnasieskola, som kan förbereda dam till högre studier, säger ordföranden Katarina Jonsson (M).

Ett förslag är att lyfta gymnasieskolorna från kommunerna och placera dem i ett eller två gymnasieförbund, som ska styra och ha ansvaret för utbildningarna på den nivån.

Under fredagen fick kommunerna information om utredningen. Nu ska de fundera fram till ett möte under mitten av mars. Då kommer även skol- och utbildningschefer att delta.

– Kommunerna måste säga om de är beredda att utreda närmare, om det är lönt att gå vidare.

Vad tycker du?

– Vi måste våga för att komma någonstans, men jag kan inte bedöma om det här är rätt väg.

Överskott

Åresredovisningen för 2015 visade på ett överskott på 423 000 kronor. 2014 handlade det om ett underskott på 327 000 kronor. De främsta orsakerna till det förbättrade resultatet är minskat utvecklingsstöd inom välfärdsutveckling, personalvakanser och ”kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet” hos personalen.

– Vi har inte gjort några verksamhetsförändringar; det känns som att vi har kontroll över ekonomin.

Årsarvodet till kommunalförbundets styrelseordförande spikades till 22 150 kronor, de båda vice ordförandena har 11 075 kronor var. Arvodenas storlek grundas på prisbasbeloppet.

Kommunalförbundet ska fortsätta arbetet med drift och utveckling av ett gemensamt praktikantanskaffningsverktyg.

– Kontaktytorna ska minskas, så att fler får tidig kontakt med arbetslivet.

Kommunalförbundet ska jobba för att arrangera en ”Skaraborgsdag” 26 januari nästa år. Temat kommer att bli hur det ska skapas tillväxt i Skaraborg.