26 feb 2016 06:00

25 aug 2016 15:46

"Det hjälper inte att vi skyller på varandra"

MARIESTAD

Östra nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C) är väl medveten om läget för barnen som står i kö för utredning:
– Det är fruktansvärt att behöva vänta så länge.

Köläget för utredningar hos barn- och ungdomspsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus växer.

Förfrågningarna är fler än de utredningar som hinns med och antalet barn och ungdomar i kön bara växer. Östra patientnämnden har skrivit brev om att vårdgarantin inte hålls och tillgängligheten försämras.

Den senaste tiden har Gunilla Druve Jansson haft möte med verksamhetschefen Lisbeth Åkerstedt på Skas, lyft frågan i ett presidiemöte med Skaraborgs sjukhus samt i regionens psykiatriberedning.

– Det här är inte acceptabelt. Dessutom är Skaraborgs sjukhus sämst i klassen i regionen. Alla har problem men det är inte lika illa som här.

Hon förstår frustrationen hos mamman (se artikel bredvid) som fått besked om att det kan bli en väntetid på 3,5 år för en utredning av sin grabb.

– Det kan inte vara meningen att behöva vänta så länge om pojken behöver hjälp nu.

Något måste göras

Druve Jansson konstaterar att något måste göras för att hjälpa alla de barn, och deras föräldrar, som väntar på att få komma till Bup.

– Alla måste hjälpas åt; det hjälper inte att vi skyller på varandra. Vi tittar på vad första linjens vård, primärvården, ska kunna göra för att stötta. Alla barn med psykisk ohälsa behöver inte hjälp av Bup, utan vi måste hitta någon form av mellannivå här i Skaraborg. V i måste även se hur vi ska ta hand om barnen innan de kommer till Bup för utredning, det kan ju inte behövas ett papper för att de ska få hjälp i skolan. Det måste gå att lösas ändå.

Har ni diskuterat att skjuta till extra medel?

– Så långt har vi inte diskuterat ännu. Det är även statliga pengar på gång, vi får se vad det kan ge.

Gunilla Druve Jansson finns även med i regionens psykiatriberedning. Där har frågan varit uppe flera gånger.

– Vi måste hitta någon form av mellanvård och ett förslag är på gång i beredningen.

Alarmerande

Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen och tidigare ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet, har sett brevet från östra patientnämnden.

– Självklart blir alla bekymrade över läget, det är alarmerande med så långa väntetider.

Hur vill du lösa problemet?

– Se till att sjukhusen kan använda sig av bemanningsföretag för att beta av köerna. Dessutom måste vi fundera över om inte regionens sjukhus kan hjälpa varandra när de här lägena uppstår.

Dystra siffror

Regionens egen statistik över vänteläget i januari är ingen munter läsning för Skas. Då hade 17 procent av garantipatienterna väntat högst en månad på behandlingsstart, regionsnittet låg på 35 procent. Åtta procent hade väntat högst 30 dagar på start av fördjupad utredning, mot 18 procent i hela regionen.

47 procent hade väntat högst en månad på första besök. I hela Västra Götaland var siffran 62 procent.

Köläget för utredningar hos barn- och ungdomspsykiatrin vid Skaraborgs sjukhus växer.

Förfrågningarna är fler än de utredningar som hinns med och antalet barn och ungdomar i kön bara växer. Östra patientnämnden har skrivit brev om att vårdgarantin inte hålls och tillgängligheten försämras.

Den senaste tiden har Gunilla Druve Jansson haft möte med verksamhetschefen Lisbeth Åkerstedt på Skas, lyft frågan i ett presidiemöte med Skaraborgs sjukhus samt i regionens psykiatriberedning.

– Det här är inte acceptabelt. Dessutom är Skaraborgs sjukhus sämst i klassen i regionen. Alla har problem men det är inte lika illa som här.

Hon förstår frustrationen hos mamman (se artikel bredvid) som fått besked om att det kan bli en väntetid på 3,5 år för en utredning av sin grabb.

– Det kan inte vara meningen att behöva vänta så länge om pojken behöver hjälp nu.

Något måste göras

Druve Jansson konstaterar att något måste göras för att hjälpa alla de barn, och deras föräldrar, som väntar på att få komma till Bup.

– Alla måste hjälpas åt; det hjälper inte att vi skyller på varandra. Vi tittar på vad första linjens vård, primärvården, ska kunna göra för att stötta. Alla barn med psykisk ohälsa behöver inte hjälp av Bup, utan vi måste hitta någon form av mellannivå här i Skaraborg. V i måste även se hur vi ska ta hand om barnen innan de kommer till Bup för utredning, det kan ju inte behövas ett papper för att de ska få hjälp i skolan. Det måste gå att lösas ändå.

Har ni diskuterat att skjuta till extra medel?

– Så långt har vi inte diskuterat ännu. Det är även statliga pengar på gång, vi får se vad det kan ge.

Gunilla Druve Jansson finns även med i regionens psykiatriberedning. Där har frågan varit uppe flera gånger.

– Vi måste hitta någon form av mellanvård och ett förslag är på gång i beredningen.

Alarmerande

Helén Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen och tidigare ordförande för hälso- och sjukvårdsutskottet, har sett brevet från östra patientnämnden.

– Självklart blir alla bekymrade över läget, det är alarmerande med så långa väntetider.

Hur vill du lösa problemet?

– Se till att sjukhusen kan använda sig av bemanningsföretag för att beta av köerna. Dessutom måste vi fundera över om inte regionens sjukhus kan hjälpa varandra när de här lägena uppstår.

Dystra siffror

Regionens egen statistik över vänteläget i januari är ingen munter läsning för Skas. Då hade 17 procent av garantipatienterna väntat högst en månad på behandlingsstart, regionsnittet låg på 35 procent. Åtta procent hade väntat högst 30 dagar på start av fördjupad utredning, mot 18 procent i hela regionen.

47 procent hade väntat högst en månad på första besök. I hela Västra Götaland var siffran 62 procent.