25 feb 2016 09:42

25 feb 2016 09:42

Utreder söndagsöppet på stadsbiblioteket

MARIESTAD: Renovering i startgroparna

Kulturchef Maria Henriksson har fått i uppdrag att utreda möjligheter och kostnader för att ha söndagsöppet på stadsbiblioteket.

Om det inte innebär för stora ekonomiska ansträngningar öppnar både majoriteten och oppositionen i kultur- och fritidsutskottet för att utöka bibliotekets verksamhet. I början av mars ska Maria Henriksson återrapportera uppdraget om öppettider.

– Nu satsar vi sex miljoner kronor på att renovera stadsbiblioteket. Att utöka öppetttiderna till söndagar handlar inte bara om biblioteket, utan hela centrum. Mer aktivitet i stan skapar möjligheter att öka köpkraften, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Johan Abrahamsson (M).

Biblioteken är den enda lagstadgade kommunala kulturverksamheten. Enligt bibliotekslagen är alla kommuner skyldiga att ha ett folkbibliotek. MT skrev nyligen om att stadsbiblioteket i Mariestad hade 100 000 besök i fjol.

– Stadsbiblioteket är en väldigt viktig del av kommunen och kulturen. En mötesplats som lockar allt från nyanlända och studenter till pensionärer. Det är synd att det har gjorts så lite den senaste tiden för att lyfta verksamheten, säger Ida Ekeroth (S), vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet.

Om det inte innebär för stora ekonomiska ansträngningar öppnar både majoriteten och oppositionen i kultur- och fritidsutskottet för att utöka bibliotekets verksamhet. I början av mars ska Maria Henriksson återrapportera uppdraget om öppettider.

– Nu satsar vi sex miljoner kronor på att renovera stadsbiblioteket. Att utöka öppetttiderna till söndagar handlar inte bara om biblioteket, utan hela centrum. Mer aktivitet i stan skapar möjligheter att öka köpkraften, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Johan Abrahamsson (M).

Biblioteken är den enda lagstadgade kommunala kulturverksamheten. Enligt bibliotekslagen är alla kommuner skyldiga att ha ett folkbibliotek. MT skrev nyligen om att stadsbiblioteket i Mariestad hade 100 000 besök i fjol.

– Stadsbiblioteket är en väldigt viktig del av kommunen och kulturen. En mötesplats som lockar allt från nyanlända och studenter till pensionärer. Det är synd att det har gjorts så lite den senaste tiden för att lyfta verksamheten, säger Ida Ekeroth (S), vice ordförande i kultur- och fritidsutskottet.