25 feb 2016 13:56

25 feb 2016 13:56

Skas personalchef slutarefter tre års pendlande

SKARABORG: Byter till Arbetsförmedlingen

Peder Yderhag slutar som personalchef på Skaraborgs sjukhus och Arbetsförmedlingen blir nästa anhalt.

Yderhag började på Skas 20 maj 2013 och gör sin sista arbetsdag på Skas den 15 maj. Under de tre åren har han pendlat från Borås.

– 22 mil om dagen, säger Peder Yderhag.

Nästa jobb blir som personalchef, eller HR-chef som flera förvaltningar kallar det, för Arbetsförmedlingen i södra Sverige. Han är anställd i Stockholm, men kommer att sköta jobbet från Göteborg.

På Skas har Yderhag haft ansvaret för cirka 4 500 medarbetare. På Arbetsförmedlingen kommer det handla om 4 700, inklusive 260 chefer, i hans område.

– Arbetsförmedlingen har en tuff uppgift med tanke på migrationen. Det är utmaningar jag brinner för, men jag har trivts bra på Skas.

Yderhag började på Skas 20 maj 2013 och gör sin sista arbetsdag på Skas den 15 maj. Under de tre åren har han pendlat från Borås.

– 22 mil om dagen, säger Peder Yderhag.

Nästa jobb blir som personalchef, eller HR-chef som flera förvaltningar kallar det, för Arbetsförmedlingen i södra Sverige. Han är anställd i Stockholm, men kommer att sköta jobbet från Göteborg.

På Skas har Yderhag haft ansvaret för cirka 4 500 medarbetare. På Arbetsförmedlingen kommer det handla om 4 700, inklusive 260 chefer, i hans område.

– Arbetsförmedlingen har en tuff uppgift med tanke på migrationen. Det är utmaningar jag brinner för, men jag har trivts bra på Skas.