25 feb 2016 17:06

25 feb 2016 17:06

Fler anmälningar av Skas förra året

SKARABORG: Patientsäkerhetsarbete

Skaraborgs sjukhus gjorde 26 anmälningar, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, under 2015, vilket var fler än året innan.

Av anmälningarna under förra året gällde 17 självmord. 2014 orsakades sex av elva anmälningar självmord. Antalet ärenden (enskilda) där patienter eller anhöriga anmälde Skas minskade under 2015, till 91 jämfört med 125 ärenden året innan.

Patientsäkerhetsberättelsen fick stort utrymme under Skas styrelsemöte. Av den framgår även att Skas blivit bättre på att följa hygienrutiner och klädregler.

Informationen till patienter som skrivs ut har också förbättrats; 31 procent fick utskrivningsinformation när de lämnade sjukhuset mot sju procent året innan.

Ekonomi

Tidigare i veckan träffade Skaraborgs sjukhus presidium regionstyrelsens ägarutskott och redogjorde för åtgärdspaketen som ska föra Skas till ekonomisk balans.

2015 gjorde Skas ett underskott på 50 miljoner kronor. I år får sjukhuset ha ett underskott på 45 miljoner om ekonomin är balans, på månadsbasis senast i november. Just nu håller Skas på med åtgärdsplaner för 35 miljoner.

– Vi ska spara ytterligare 47 miljoner, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Frågan har diskuterats med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, en konsekvensanalys har tagits fram och under våren kommer Skas ta beslut om ytterligare åtgärder för att nå resultatet.

Av anmälningarna under förra året gällde 17 självmord. 2014 orsakades sex av elva anmälningar självmord. Antalet ärenden (enskilda) där patienter eller anhöriga anmälde Skas minskade under 2015, till 91 jämfört med 125 ärenden året innan.

Patientsäkerhetsberättelsen fick stort utrymme under Skas styrelsemöte. Av den framgår även att Skas blivit bättre på att följa hygienrutiner och klädregler.

Informationen till patienter som skrivs ut har också förbättrats; 31 procent fick utskrivningsinformation när de lämnade sjukhuset mot sju procent året innan.

Ekonomi

Tidigare i veckan träffade Skaraborgs sjukhus presidium regionstyrelsens ägarutskott och redogjorde för åtgärdspaketen som ska föra Skas till ekonomisk balans.

2015 gjorde Skas ett underskott på 50 miljoner kronor. I år får sjukhuset ha ett underskott på 45 miljoner om ekonomin är balans, på månadsbasis senast i november. Just nu håller Skas på med åtgärdsplaner för 35 miljoner.

– Vi ska spara ytterligare 47 miljoner, säger ordföranden Ulla-Britt Hagström (L).

Frågan har diskuterats med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, en konsekvensanalys har tagits fram och under våren kommer Skas ta beslut om ytterligare åtgärder för att nå resultatet.