25 feb 2016 13:55

25 feb 2016 13:55

Fler anmälda patientskador

FÖRSÄKRING

2 540 patientskador i Västra Götaland anmäldes till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, Löf, förra året.

Året innan handlade det om 2 384 och antalet har ökat ändå sedan 2010. 69 procent av anmälningarna rörde sjukhusvård, 14 procent rörde tandvård och tolv procent primärvård.

I hela landet otalt anmäldes 15.700 patientskador, vilket var en ökning med nio procent jämfört med 2014. 630 miljoner kronor betalades ut i ersättning till patienter och efterlevande.

Året innan handlade det om 2 384 och antalet har ökat ändå sedan 2010. 69 procent av anmälningarna rörde sjukhusvård, 14 procent rörde tandvård och tolv procent primärvård.

I hela landet otalt anmäldes 15.700 patientskador, vilket var en ökning med nio procent jämfört med 2014. 630 miljoner kronor betalades ut i ersättning till patienter och efterlevande.