24 feb 2016 15:57

24 feb 2016 15:57

Tänk om du blev flykting

MARIESTAD: Föreläsning som prövar våra värderingar

Tänkvärt. Du är på flykt från ett Sverige i uppror medan omvärlden brinner och du hamnar som flykting i Tadznbekistan. Allt blir upp och ner när Kjell Kampe prövar våra värderingar och dråpligt gestaltar hur det kan kännas att behöva byta land.

69-årige Uppsalabon Kjell Kampe är föreläsare, författare och utbildare.

Han var i drygt två decennier lärare i svenska för invandrare, men har även arbetat med bistånd i Afrika, Asien, Östeuropa och Karibien.

Sedan länge reser han runt i landet och håller föreläsningar om kulturkrockar.

På onsdagen var han på Panncentralen och sju personer hade kommit för att lyssna.

Gymnasieeleverna

Med tanke på ämnets aktualitet och Kampes förmåga att fånga sin publiks uppmärksamhet, levereras här ett gratis tips till utbildningsförvaltningen: Bjud in honom att föreläsa för alla gymnasieelever i kommunen.

Efter att han kort berättat om sig själv målade han upp detta scenario: Motsättningarna i Sverige ökar, Ryssland ockuperar Baltikum, Vita huset sprängs i luften och Trump blir ny president. Det är i det läget massflykten startar från Sverige till det påhittade landet Tadznbekistan.

Vänder på kuttingen

Där är allt annorlunda och ingen av de nyanlända svenskarna fattar språket. Det råder en annan moral och andra värderingar och missförstånden står som spö i backen i uppsamlingslägret.

Ja, du förstår, genom att Kampe bara vänder på perspektivet tvingas man skärskåda sina egna fördomar och förutfattade meningar om de asylsökande som kommer till Sverige i dag.

En nyttig lektion – som många fler borde få chansen att ta till sig.

69-årige Uppsalabon Kjell Kampe är föreläsare, författare och utbildare.

Han var i drygt två decennier lärare i svenska för invandrare, men har även arbetat med bistånd i Afrika, Asien, Östeuropa och Karibien.

Sedan länge reser han runt i landet och håller föreläsningar om kulturkrockar.

På onsdagen var han på Panncentralen och sju personer hade kommit för att lyssna.

Gymnasieeleverna

Med tanke på ämnets aktualitet och Kampes förmåga att fånga sin publiks uppmärksamhet, levereras här ett gratis tips till utbildningsförvaltningen: Bjud in honom att föreläsa för alla gymnasieelever i kommunen.

Efter att han kort berättat om sig själv målade han upp detta scenario: Motsättningarna i Sverige ökar, Ryssland ockuperar Baltikum, Vita huset sprängs i luften och Trump blir ny president. Det är i det läget massflykten startar från Sverige till det påhittade landet Tadznbekistan.

Vänder på kuttingen

Där är allt annorlunda och ingen av de nyanlända svenskarna fattar språket. Det råder en annan moral och andra värderingar och missförstånden står som spö i backen i uppsamlingslägret.

Ja, du förstår, genom att Kampe bara vänder på perspektivet tvingas man skärskåda sina egna fördomar och förutfattade meningar om de asylsökande som kommer till Sverige i dag.

En nyttig lektion – som många fler borde få chansen att ta till sig.

  • C. Lundh