24 feb 2016 10:59

24 feb 2016 10:59

Ny styrning av gymnasierna

MARIESTAD: Förslag som lär väcka ont blod här och var

På fredagen får Skaraborgs kommunalförbunds styrelse en utredning presenterad för sig. Den föreslår att kommunernas inflytande över gymnasieskolan tas bort till förmån för ett nybildat gymnasieförbund i Skaraborg.

Det är konsultbolaget PwC som under hösten, på uppdrag av kommunalförbundet, utrett frågan om en annan sorts samverkansform mellan gymnasieutbildningarna i Skaraborg.

Bakgrunden är vikande elevunderlag och ekonomiska svårigheter för vissa kommuner. Det senare, konstateras i utredningen, beror på att man inte förmått att strukturanpassa sin gymnasieskola i proportion till de minskade elevkullarna.

Mellan 2012 och 2014 minskade elevantalet med 695 i Skaraborgs gymnasieskolor konstateras i utredningen som också drar slutsatsen att för många program erbjuds på för många skolor – vilket leder till höga kostnader och sämre kvalitet.

I nuvarande samverkansavtal talas om kvalitetshöjning och resursoptimering, men PwC påpekar att varje kommun trots allt är suverän i sina beslut och att man ytterst fattar beslut som bedöms vara bäst för den egna kommunen.

Det som utredningen föreslår är i praktiken att kommunalförbundet tar över styrning och ansvar för alla gymnasieskolor i Skaraborg och därmed också blir ett gymnasieförbund. På så sätt ska den regionala förmågan att styra verksamheten öka.

Ett alternativ, säger utredningen, kan vara att bilda två gymnasieförbund, ett med kommunerna i väster och ett med kommunerna i öster.

Gymnasieutbildningarna i Vara och Tibro, även i viss mån Skara, nämns som exempel på skolor där det är svårt att bedriva verksamhet med god ekonomi och kvalitet på grund av svag fyllnadsgrad.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) säger att frågan är ”oerhört infekterad” men tillägger att ”vi har för många gymnasieplatser i Skaraborg”.

– Vi måste dra ner på platser och förmodligen också lägga ner skolor. Jag tror inte att utbildningarna här i Mariestad kommer att beröras. Det är väl mer Tibro, Vara och Tidaholm som ligger i farozonen.

– Tyvärr finns ingen annan väg att gå. I dag betalas för mycket för tomma lokaler och halvfulla program runt om i Skaraborg.

Det är konsultbolaget PwC som under hösten, på uppdrag av kommunalförbundet, utrett frågan om en annan sorts samverkansform mellan gymnasieutbildningarna i Skaraborg.

Bakgrunden är vikande elevunderlag och ekonomiska svårigheter för vissa kommuner. Det senare, konstateras i utredningen, beror på att man inte förmått att strukturanpassa sin gymnasieskola i proportion till de minskade elevkullarna.

Mellan 2012 och 2014 minskade elevantalet med 695 i Skaraborgs gymnasieskolor konstateras i utredningen som också drar slutsatsen att för många program erbjuds på för många skolor – vilket leder till höga kostnader och sämre kvalitet.

I nuvarande samverkansavtal talas om kvalitetshöjning och resursoptimering, men PwC påpekar att varje kommun trots allt är suverän i sina beslut och att man ytterst fattar beslut som bedöms vara bäst för den egna kommunen.

Det som utredningen föreslår är i praktiken att kommunalförbundet tar över styrning och ansvar för alla gymnasieskolor i Skaraborg och därmed också blir ett gymnasieförbund. På så sätt ska den regionala förmågan att styra verksamheten öka.

Ett alternativ, säger utredningen, kan vara att bilda två gymnasieförbund, ett med kommunerna i väster och ett med kommunerna i öster.

Gymnasieutbildningarna i Vara och Tibro, även i viss mån Skara, nämns som exempel på skolor där det är svårt att bedriva verksamhet med god ekonomi och kvalitet på grund av svag fyllnadsgrad.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) säger att frågan är ”oerhört infekterad” men tillägger att ”vi har för många gymnasieplatser i Skaraborg”.

– Vi måste dra ner på platser och förmodligen också lägga ner skolor. Jag tror inte att utbildningarna här i Mariestad kommer att beröras. Det är väl mer Tibro, Vara och Tidaholm som ligger i farozonen.

– Tyvärr finns ingen annan väg att gå. I dag betalas för mycket för tomma lokaler och halvfulla program runt om i Skaraborg.

  • C. Lundh