24 feb 2016 11:12

24 feb 2016 11:21

Lärare lärde om nätmobbning

MARIESTAD: Föreläsning om nya teknikens oönskade effekter

Kränkningar på nätet drabbar flickor betydligt oftare än pojkar. En förklaring kan vara att de använder sociala medier i högre grad. Vid 14 års ålder ägnar 30 procent av flickorna drygt tre timmar per dag åt sociala medier.

Elaka kommentarer. Avslöjande bilder. Hånande sms. Och att inte bjuda in till gemenskapen i en grupp.

Mobbningen på internet kan ta sig många former på forum som KIK, Periscope, Secret, Facebook och Instagram.

Mobbning har alltid funnits, men i dag är spridningseffekten sekundsnabb och omfattningen kan nå långt utanför den närmaste umgängeskretsen.

Med detta som bakgrund har Rädda barnen tillsammans med utbildningssektorn i kommunen arrangerat föreläsningar till olika grupper i Mariestad – ett koncept som ska repriseras senare i Töreboda och Gullspång.

På tisdagen fick ett tiotal lärare i årskurs fem i kommunen nya kunskaper när Anna-Carin Wettefors från organisationen Friends föreläste och hade en workshop på Högelidsskolan. Senare på kvällen var det föräldrarnas tur och dagen efter fick eleverna information i ämnet.

Anna-Carin Wettefors berättade att hon är socionom och att hon arbetet för Friends i ett och ett halvt år.

– Friends grundades för 19 år sedan av en tjej som själv utsattes för mobbning.

– Vi som vuxna måste fokusera på de sociala relationerna. Var tredje individ som mobbats på nätet har också mobbats utanför nätgemenskapen.

Hon konstaterade att det är de vuxnas ansvar att förebygga att sådana här kränkningar sker och rekommenderade lärare och föräldrar att själva öppna konton för att sätta sig in i hur det fungerar rent tekniskt.

– Varför tror ni att kränkningarna på Facebook minskat? Jo, för att det är så många vuxna där i dag. Därför har exempelvis Instagram blivit lite hetare på kränkningsfronten.

– Ta en företeelse som Periscope, som blivit poppis på senare tid. Där kan du filma i realtid. Smygfilmande i skolans omklädningsrum är inte helt ovanligt.

Elaka kommentarer. Avslöjande bilder. Hånande sms. Och att inte bjuda in till gemenskapen i en grupp.

Mobbningen på internet kan ta sig många former på forum som KIK, Periscope, Secret, Facebook och Instagram.

Mobbning har alltid funnits, men i dag är spridningseffekten sekundsnabb och omfattningen kan nå långt utanför den närmaste umgängeskretsen.

Med detta som bakgrund har Rädda barnen tillsammans med utbildningssektorn i kommunen arrangerat föreläsningar till olika grupper i Mariestad – ett koncept som ska repriseras senare i Töreboda och Gullspång.

På tisdagen fick ett tiotal lärare i årskurs fem i kommunen nya kunskaper när Anna-Carin Wettefors från organisationen Friends föreläste och hade en workshop på Högelidsskolan. Senare på kvällen var det föräldrarnas tur och dagen efter fick eleverna information i ämnet.

Anna-Carin Wettefors berättade att hon är socionom och att hon arbetet för Friends i ett och ett halvt år.

– Friends grundades för 19 år sedan av en tjej som själv utsattes för mobbning.

– Vi som vuxna måste fokusera på de sociala relationerna. Var tredje individ som mobbats på nätet har också mobbats utanför nätgemenskapen.

Hon konstaterade att det är de vuxnas ansvar att förebygga att sådana här kränkningar sker och rekommenderade lärare och föräldrar att själva öppna konton för att sätta sig in i hur det fungerar rent tekniskt.

– Varför tror ni att kränkningarna på Facebook minskat? Jo, för att det är så många vuxna där i dag. Därför har exempelvis Instagram blivit lite hetare på kränkningsfronten.

– Ta en företeelse som Periscope, som blivit poppis på senare tid. Där kan du filma i realtid. Smygfilmande i skolans omklädningsrum är inte helt ovanligt.

  • C. Lundh

Råd om nätkränkningar i skolan

• Näthat måste utredas av ansvarig för skolan.

• Lärare och rektor har anmälningsplikt.

• Berätta för en vuxen om du råkat illa ut på nätet.

• Polisanmäl - och gör det snabbt.

• Tänk på att spara bevisen digitalt.

• Vänd dig till direkt till nättjänsten som missbrukats.

• Även unga under 15 år kan dömas till skadestånd.

Källa: Skolinspektionen och Polisen