24 feb 2016 17:38

24 feb 2016 17:38

Förskola brister i brandskyddet

MARIESTAD

Räddningstjänsten har funnit brister i brandskyddet på Hasselbackens förskola i Mariestad. Efter inspektion konstaterar brandinspektör Robert Ågren att det saknas heltäckande instruktioner för hur personalen ska agera i händelse av brand.

Dessutom upptäcktes det brännbart material på spisen under inspektionen.

Räddningstjänsten östra Skaraborg ålägger förskolan att ta fram instruktioner, med tydlig dokumentation och förmedling till personal om vem som ska göra vad i en nödlägessituation.

Spisen ska också hållas ren från brännbart material. Om man misstänker att detta blir svårt att efterleva bör spisen kopplas ur om den ändå inte används i verksamheten.

Hasselbackens förskola har till den 16 maj på sig att åtgärda bristerna.

Dessutom upptäcktes det brännbart material på spisen under inspektionen.

Räddningstjänsten östra Skaraborg ålägger förskolan att ta fram instruktioner, med tydlig dokumentation och förmedling till personal om vem som ska göra vad i en nödlägessituation.

Spisen ska också hållas ren från brännbart material. Om man misstänker att detta blir svårt att efterleva bör spisen kopplas ur om den ändå inte används i verksamheten.

Hasselbackens förskola har till den 16 maj på sig att åtgärda bristerna.