23 feb 2016 17:14

23 feb 2016 17:14

Skaraborgs andel mindre

SKARABORG: Omdiskuterad resursfördelningsmodell omarbetas

Skaraborg riskerar få mindre andel av den regionala kakan när den nya resursfördelningsmodellen blir klar.
– Vi växer inte tillräckligt mycket, konstaterar östra nämndens ordförande Gunilla Druve Jansson (C).

Resursfördelningsmodellen styr hur mycket varje delregion får av den regionala kakan. Ett antal kriterier styr och befolkningsökningen är en viktig del. Storstäderna växer mer vilket lär märkas 2017 i Skaraborg och norra Älvsborg, när gruppen som just nu sitter och jobbar med modellen är klar.

– Det lutar åt att vi inte får så mycket som vi får i dag. Vi kämpar väldigt mycket just nu, bland annat med vilket som är den rätta procentsatsen för det geografiska kriteriet. Vi har en åldrande befolkning som behöver vård, och måste kompenseras för det.

Vilka konsekvenser på verksamheterna får en minskad andel för Skaraborg?

– Vi måste se över utbudet.

Druve Jansson tillägger:

– En fördel är att vi aldrig tidigare haft så många i Västra Götaland som jobbar och betalar skatt som vi har just nu.

2014 hade Skaraborg 260 057 invånare. 2015 handlade det om 261 803, enligt siffror från regionen.

Resursfördelningsmodellen styr hur mycket varje delregion får av den regionala kakan. Ett antal kriterier styr och befolkningsökningen är en viktig del. Storstäderna växer mer vilket lär märkas 2017 i Skaraborg och norra Älvsborg, när gruppen som just nu sitter och jobbar med modellen är klar.

– Det lutar åt att vi inte får så mycket som vi får i dag. Vi kämpar väldigt mycket just nu, bland annat med vilket som är den rätta procentsatsen för det geografiska kriteriet. Vi har en åldrande befolkning som behöver vård, och måste kompenseras för det.

Vilka konsekvenser på verksamheterna får en minskad andel för Skaraborg?

– Vi måste se över utbudet.

Druve Jansson tillägger:

– En fördel är att vi aldrig tidigare haft så många i Västra Götaland som jobbar och betalar skatt som vi har just nu.

2014 hade Skaraborg 260 057 invånare. 2015 handlade det om 261 803, enligt siffror från regionen.